Paieška

Vatican News
Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, kardinolas Kurt Koch Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, kardinolas Kurt Koch  (ANSA)

Kardinolas Koch: religijų sesuo - taika, ne smurtas

Šventasis Tėvas trokšta pasiųsti artumo ir solidarumo žinią Artimųjų Rytų krikščionims, trokšta paliudyti, kad jie mūsų širdyse, mintyse ir maldose. Maldos susitikimas Baryje bus viešas įvykis, tarptautinė bendruomenė ir visas pasaulis galės jame pamatyti vieningus krikščionis ir jų liudijimą pasauliui, jog religijų sesuo niekuomet nėra smurtas, o visuomet tik taika.

Šeštadienį popiežius Pranciškus ir jo pakviesti Artimųjų Rytų Bažnyčių ir krikščionių bendruomenių vyresnieji vysta į Barį, pietinės Italijos Apulijos regiono miestą, specialiai maldai už taiką Artimųjų Rytų regione.

„Reikia melstis už taiką. Mūsų malda labai svarbi Artimųjų rytų krikščionims“, pasakė kardinolas Kurt Koch, Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, kuris lydės Šventąjį Tėvą jo maldos piligrimystėje į Barį. Italų žinių agentūros SIR pašnekintas kardinolas prisiminė savo keliones į dvi pabėgėlių stovyklas Jordanijoje ir Graikijoje. Pabėgėliai visą laiką kartojo: „Neužmirškite mūsų, neužmirškite melstis už mus!“.

„Malda yra artumo ir solidarumo su kenčiančiaisiais nuo karo ir su visais kenčiančiaisiais ženklas. Popiežius Pranciškus įsitikinęs, jog seniai pribrendo laikas kartu melstis už taiką Artimuosiuose Rytuose. Jis pakvietė Rytų Bažnyčių ir krikščionių bendruomenių vyresniuosius, ypač ortodoksų, Rytų ir katalikų Bažnyčių patriarchus, į maldos susitikimą, kuris būtų viešas, paliudijantis artumą ir solidarumą visiems Artimųjų Rytų regiono krikščionims ir visiems regiono gyventojams vyrams ir moterims“, sakė kardinolas Koch.

Pasak jo, popiežiui ypač rūpi kaip sustabdyti nenutrūkstančią krikščionių migraciją iš regiono, nori regiono gyventojus paremti taip, kad būtų priimtinos sąlygos jiems pasilikti. Antra vertus, pasakojo kardinolas Koch, patys Rytų patriarchai nuolatos kartoja: „Esam labai dėkingi jums, kad priimate mūsų pabėgėlius, tačiau jų nekvieskite! Geriau padėkite jiems taip, kad pasiliktų tėvynėje“.

„Krikščionys turi maldą. Dievo akivaizdoje sudedam visus kentėjimus, persekiojimus. Mes meldžiamės, tačiau mūsų maldos pasekmės yra Dievo rankose. Tai galima paaiškinti Kanos stebuklo pasakojimu“, sakė kardinolas. Marija nesakė Jėzui, kad jis turi atlikti stebuklą. Ji tik pristatė Jėzui problemą, o Jis nusprendė priimti jos prašymą. Kanos įvykio vaizdas mums atskleidžia mūsų maldos apimtį: mes atnešam Dievui visus sunkumus, problemas ir kentėjimus, tačiau paliekame jo sprendimui. Tik Dievas gali atversti diktatorių širdis, tik jis gali atversti valstybių veikėjų mintis.

Šventasis Tėvas trokšta pasiųsti artumo ir solidarumo žinią Artimųjų Rytų krikščionims, trokšta paliudyti, kad jie mūsų širdyse, mintyse ir maldose. Maldos susitikimas Baryje bus viešas įvykis, tarptautinė bendruomenė ir visas pasaulis galės jame pamatyti vieningus krikščionis ir jų liudijimą pasauliui, jog religijų sesuo niekuomet nėra smurtas, o visuomet tik taika. Tai svarbi žinia šiam pasauliui, kuriame deja matome esantį sąryšį tarp smurto ir religijos, ypač kraštutinėse išraiškose. Tokiam paklydimui turime duoti priešingą liudijimą. (SAK / Vatican News)

2018 liepos 02, 15:20