Vatican News
Sarajeve sugyvena daug tautų ir religijų. Pranciškus tarpreliginiame susitikime Sarajeve 2015 metų birželio mėnesį Sarajeve sugyvena daug tautų ir religijų. Pranciškus tarpreliginiame susitikime Sarajeve 2015 metų birželio mėnesį 

Popiežiaus žinia teologų – etikos ekspertų suvažiavimui Sarajeve

Liepos 26 – 29 dienomis Bosnijos ir Hercegovinos didžiausiame mieste ir sostinėje Sarajeve vyksta tinklo „Katalikų teologinė etika pasaulio Bažnyčioje“ surengta konferencija apie „kritišką laiką statyti tiltus“ tarp žmonių ir valstybių sprendžiant migracijos, klimato ir politinės lyderystės problemas. Pasak organizatorių, konferencijoje šiais metais dalyvauja per 500 dalyvių iš aštuoniasdešimties pasaulio kraštų, dažniausiai akademinio pasaulio atstovai, kurie gilina savo žinias etikos disciplinose.

Vienas iš šio teologų ir etikos mąstytojų tinklo kūrėjų yra jėzuitas iš JAV James Keenan. Konferencijos išvakarėse jį kalbino Bosnijoje ir Hercegovinoje, Serbijoje ir Kroatijoje transliuojančio, taip pat ir anglų kalba, televizijos kanalo N1 žurnalistė.

Pasak profesoriaus jėzuito, Sarajevas yra puiki vieta susitikti. Tai tiltų miestas ir pats miestas yra tarsi tiltas tarp industrializuotos šiaurės ir globalių pietų. Tai vieta, kuri patyrė konfliktą, bet taip pat jo išsprendimą; kuri išmoko susitvarkyti su problemomis ir labai didele etnine bei religine įvairove. Tai tarsi emblema ką galima pasiekti dirbant kartu.

„Aš čia jau septintą kartą, skaičiau čia paskaitas, gerai leidau laikai. Manau, kad religinė įvairovė  - katalikai, žydai, musulmonai, ortodoksai – yra svarbus veiksnys. Tai trečioji tokia konferencija. 2006 metais susitikome Paduvoje, Italijoje, kur buvo pastatytas vienas iš pirmųjų universitetų Vakarų pasaulyje. Atvyko dalyvių iš 52 kraštų, iš Afrikos, Lotynų Amerikos, Azijos, Europos, šiaurės Amerikos. 2010 metais vėl susitikome Italijoje, Trento mieste. Dalyvių skaičius pasiekė 600, iš septyniasdešimties kraštų“, - pažymėjo profesorius.

Anot jo, pirmojoje konferencijoje tikslas buvo išklausyti ir išgirsti skirtingus balsus, antrojoje mąstyti apie praeitį ir ateitį, o šioje, trečiojoje, pažvelgti į šiandienines skubias problemas.

Ką moralinis teologas gali pasakyti apie migraciją ar kitus dalykus?

„Mūsų darbas vyksta etinėje srityje, mes tiriame kas gera ir bloga žmogiškame elgesyje, žmogiškuose kontaktuose, visuomeniškai ir asmeniškai. Galime kalbėti apie viską – apie ekologinę krizę, apie migraciją, apie vyrų ir moterų lygybę. Šie klausimai yra reguliuojami įstatymo ir, ypač etikos, kuri teikia gaires visuomenei, nurodo kaip sugyventi taikiai ir nepaliekant nei vieno už nugaros“, - kalbėjo James Keenan.     

Tuo tarpu politinė lyderystė, apimta populizmo ir nacionalizmo, yra krizinėje būsenoje, mat politiniai lyderiai nebekalba ar nesusikalba tarpusavyje, tai didelė problema. Užsiėmusi daliniais, nacionaliniais reikalais politinė lyderystė neatsako į kai kuriuos svarbius klausimus.  Štai ir JAV pasitraukė iš „Paryžiaus susitarimo“ iš apie klimatą tuo metu, kai aplinkosauginiai klausimai pradeda liesti visus, ypač esančius visuomenės pakraštyje. Tai ne vien nacionalinės, bet ir etinės problemos. Dabartinės politinės lyderystės tendencijos neleidžia adekvačiai spręsti tokių problemų, kaip klimato kaita arba migracija. 

„Vienas iš konferencijos tikslų yra pakartoti, jog esame susiję, turime būti susiję ir turime būti susiję geriau, o tai – politinės lyderystės uždavinys“,- pakartojo vienas iš jo iniciatorių ir rengėjų.

Teologų – etikos ekspertų suvažiavimo Sarajeve pradžioje buvo perskaitytas popiežiaus Pranciškaus sveikinimas, kuris, beje, prieš keletą mėnesių audiencijoje Vatikane priėmė konferencijos organizacinio komiteto narius, tarp kurių ir profesorių James Keenan SJ.

„Jūsų konferencijos tema, rašo popiežius, atsispiria nuo perspektyvos, kuria dažnai rėmiausi ir aš: tiltai, o ne sienos“. Tiltų poreikis yra didelis ir verta, neatsisakant išmintingo atsargumo, priimti ženklus ir sutelkti jėgas, kad būtų statomos ne padalijimo sienos, o brolybės tiltai.

Popiežius pritarė, jog konferencijoje aptariami klausimai iš tiesų yra kritiniai mūsų epochos klausimai. Antai, nuo to, kaip išspręsime ekologinį iššūkį, priklausys ne vien žmogaus ir gamtos santykis, bet ir santykiai tarp tautų bei kartų. Pranciškus priminė savo enciklikos „Laudato Si“ pastabą, jog mūsų epochos didieji iššūkiai yra tarpusavyje susiję, priklauso vienam „horizontui“. Ekologinė etika glaudžiai persipina su socialine etika. Neišspręsime migracijos problemų nespręsdami socialinio teisingumo ir ekologinės pusiausvyros klausimų.

„Tokiame daug reikalaujančiame ir sudėtingame scenarijuje reikia asmenų ir institucijų, kurie priimtų naują lyderystę. Nereikia triukšmingų pareiškimų, kurie lieka tušti; nereikia rungtynių tarp norinčių tapti stipriausiu. Mums reikia lyderystės, kuri padėtų atrasti ir gyventi pasaulyje teisingesniu būdu, kaip bendros lemties dalininkams“, - rašo popiežius Pranciškus.

Vienas iš būdų to siekti yra kurti „tinklus“ asmenų, kurie dalijasi analize ir siūlymais, kurie mobilizuoja aplink esančius dėmesingam, atjaučiančiam, palydinčiam elgesiui žmogaus dramų akivaizdoje. Popiežius palinkėjo, kad Sarajeve vykstanti konferencija tokius ryšius sukurtų pirmiausia tarp pačių jos dalyvių.

„Kviečiu jus, teologinės etikos plėtotojus, drąsinu jus būti aistringais dialoge ir tinklų kūrime“, - rašo popiežius Pranciškus, vildamasis gerų vaisių visai Bažnyčiai. (RK / Vatican News)

2018 liepos 27, 16:44