Paieška

Vatican News
Brisbano arkivyskupas Mark Colerige, Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas Brisbano arkivyskupas Mark Colerige, Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas  

Pasauliečių pastoracinės tarnystės gairės Australijoje

Dokumentui vardas „Ištikimi Dievo malonės tarnai“ parinktas pagal apaštalo šv. Petro paraginimą jo pirmajame laiške: „Patarnaukite vieni kitiems kaip geri daugeriopos Dievo malonės šeimininkai, sulig kiekvieno gautąja malone (1Pt 4,10).

„Ištikimi Dievo malonės tarnai“. Taip pavadintas keturiasdešimties puslapių dokumentas, kuriame Australijos katalikų vyskupų konferencija pristato Pastoracijos darbuotojų-pasauliečių veiklos gaires. Dokumentas pristatytas Australijos katalikų konferencijoje apie naująjį evangelizavimą „Proclaim2018“, surengtą liepos 12-14 Brisbane. Gairių dokumentas turėtų suteikti tvirtą teologinį ir pastoracinį pagrindą pasauliečių pastoracijai Australijoje.

Dokumentą, atlikus išsamų tyrimą apie vietinių vyskupijų pastoraciją, parengė Katalikų pasauliečių pastoracinės tarnystės taryba, kurią 2012 metais įkūrė Australijos katalikų vyskupų konferencija. Episkopatas pavedė tarybai rasti būdų palengvinti susikalbėjimą tarp vyskupijų siekiant sukurti nacionalinę pasauliečių pastoraciją, šv. Jono Pauliaus II  Posinodinio apaštališkojo paraginimo „Christifideles Laici“ šviesoje. Paraginimo dokumente kalbama apie pasauliečių pašaukimą ir misiją Bažnyčioje ir pasaulyje.

Katalikų pasauliečių pastoracinės tarnystės tarybos dokumentą sudaro penki skyriai. Pirmajame apžvelgiama pasauliečių pastoracinė tarnystė nuo europiečių išsilaipinimo saloje 1788 metais iki dabartinių laikų. Antrasis skyrius skirtas pasauliečių tarnystės sudėtingumams įvardyti. Trečiasis skyrius nagrinėja pasauliečių tarnystės vietą mokinių pašaukime ir jo santykį su kitomis tarnystės formomis. Ketvirtajame pristatomos praktiškos pasauliečių pastoracinės tarnystės formos, penktajame pateikiamos rekomendacijos kaip įgyvendinti bendrą pasauliečių pastoracinės tarnystės viziją.

Pasak vyskupo Michael McCarthy, Episkopato Bažnyčios tarnystės komisijos pirmininko, Bažnyčios misija yra kviesti žmones į susitikimą su Prisikėlusiu Kristumi. Dokumentas, pristatydamas Bažnyčios tarnystes ir misiją, kviečia visus tikinčiuosius dalytis malonėmis su katalikų bendruomene.

Vyskupas dokumento pristatyme nurodė, kad tai elektroninis darbo tekstas, kurį bus galima reguliariai papildyti naujais dokumentais ir aktualia parama visiems Bažnyčioje vykdantiems pasauliečių pastoracinę tarnystę. (SAK / Vatican News)

2018 liepos 18, 16:19