Paieška

Vatican News
Kapucinų šventojo t. Pijaus iš Petrelčinos relikvijų piligrimystė 2017 metais Vatikane Kapucinų šventojo t. Pijaus iš Petrelčinos relikvijų piligrimystė 2017 metais Vatikane  (AFP or licensors)

Mažesniųjų brolių kapucinų pripažinimo metinės

Į Lietuvą kapucinai atvyko XX amžiaus pradžioje, po Pirmojo pasaulinio karo.

Mažesnieji broliai kapucinai antradienį Romoje paminėjo ordino pripažinimo 490-ąsias metines. Popiežius Klemensas VII 1528 metų liepos 3 dieną bule „Religionis zelus“ oficialiai pripažino kapucinus, kilusius iš Mažesniųjų brolių reformos.

Kapucinų šeimos vyresnieji paminėjo pripažinimo metines savo generalinėje kapituloje Romoje. Po konferencijos kapucinai dalyvavo metinėms skirtose Mišiose, kurias aukojo su Kapucinų generaliniu ministru t. Mauro Jöhri.

Kapucinų generalinės kapitulos tema: „Vieni temazgoja kitiems kojas“ primena Mažesniųjų brolių įsteigimo regulą, kurią parašė šv. Pranciškus Asyžietis: „Niekas tenebūna vadinamas prioru, o visi tebūna vadinami paprastai mažesniaisiais broliais. Ir vieni temazgoja kitiems kojas“.

2012 metais buvo 10.364 kapucinų vienuoliai, gyvenantys 106 pasaulio kraštuose. Kapucinų ordiną sudaro 80 provincijų ir kelios dešimtys generalinių ir provincinių provincijų. Į Lietuvą kapucinai atvyko XX amžiaus pradžioje, po Pirmojo pasaulinio karo. Kapucinai vienuoliai šiuo metu darbuojasi Vilniuje, Kaune ir Jurbarko rajone, Petrašiūnų gailestingumo namuose vykdo socialinę veiklą, tarnauja reabilitaciniuose centruose, vadovauja maldos grupėms. (SAK  / Kapucinai / fraticappuccini / Vatican News)

2018 liepos 03, 15:09