Paieška

Vatican News
Kardinolas O'Malley Kardinolas O'Malley 

Kardinolo O’Malley pareiškimas dėl vyskupų ir kardinolų atsakomybės išnaudojimų atvejais

Tarp kitų reakcijų, liepos 24-ąją, pasirodė ir kardinolo Sean O’Malley, Bostono arkivyskupo, griežtas pareiškimas.

Birželio 20 dieną Vašingtono arkivyskupijos portale paskelbti keli pranešimai. Viename pranešama, jog prieš kurį laiką už Vaikų ir jaunų žmonių apsaugą atsakingas JAV vyskupų konferencijos skyrius gavo skundą apie kardinolo Theodoro McCarrick seksualinį priekabiavimą 1971 metais, jam tarnaujant kunigu Niujorko arkivyskupijoje.

Šiuo metu kardinolui McCarrick yra 88 metai, buvęs Vašingtono arkivyskupas iš šių pareigų atsistatydino 2006 metais, kaip numato kanonų teisė, peržengęs 75 metų amžiaus slenkstį. Jis reziduoja Vašingtono arkivyskupijoje.

Kai už Vaikų ir jaunų žmonių apsaugą atsakingo skyriaus taryba priėmė sprendimą, jog vienas skundas prieš kardinolą McCarrick yra „tikėtinas“, iš Romos atėjo dvigubas potvarkis. Viename dabartinis Niujorko arkivyskupas kardinolas Timothy Dolan įgaliotas tyrimą tęsti. Antrame Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, popiežiaus Pranciškaus nurodymu, nurodė kardinolui McCarrick susilaikyti nuo bet kokios viešos veiklos tol, kol bus priimtas galutinis sprendimas.

Pareiškimą paskelbė ir pats kardinolas McCarrick, kuris deklaravo savo nekaltumą, tačiau taip pat pritarė, kad skundas būtų įteiktas teisėsaugai ir objektyviai ištirtas, pažadėjo savo bendradarbiavimą ir išreiškė paklusnumą Šventojo Sosto nurodymui atsisakyti visos viešos veiklos.

„Visai nieko nežinodamas apie minėtą išnaudojimą ir tikėdamas savo nekaltumu aš apgailestauju dėl skausmo, kurį patiria skundą įteikęs asmuo ir kuris žmonėms kelia skandalą“, parašė kardinolas McCarrick.

Šiomis dienomis JAV spaudoje pasirodė keli straipsniai, kuriuose tvirtinama irpasakojama, jog keliais atvejais kardinolas McCarrick, dar būdamas jaunu kunigui, nederamai elgėsi su keliais suaugusiais ir priekabiavo ar tvirkino kelis mažamečius. Kaip minėta, vienas iš atvejų pripažintas „tikėtinu“.

Tarp kitų reakcijų, liepos 24-ąją, pasirodė ir kardinolo Sean O’Malley, Bostono arkivyskupo, griežtas pareiškimas. Šis kardinolas taip pat vadovauja Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijai. Bostono arkivyskupas be užuolankų pareiškė, kad reikia skubiai normų, kurios greičiau ir aiškiau padėtų ištirti kaltinimus vyskupams ir kardinolams, nes tai lemia visos Bažnyčios tikėtinumą.

Kardinolui McCarrick priskiriami veiksmai, pasak kardinolo O’Malley, yra moraliai nepriimtini, kad ir kas juos padarytų, nesuderinami su kunigo, vyskupo ar kardinolo vaidmeniu. Jis rašo: „aš buvau giliai sukrėstas šių pranešimų, kurie traumavo daug katalikų ir platesnę bendruomenę. (...) Kiekvienas naujas pranešimas apie bet kokio lygio dvasininkų išnaudojimą kuria abejones apie tai, ar mes iš tiesų sprendžiame šią katastrofą Bažnyčioje. Šiais ir kitais atvejais reikia daugiau, nei atsiprašymo. Jie išryškina faktą, kad kai apskundžiamas vyskupas arba kardinolas, Bažnyčios normose apie seksualinį elgesį ir išnaudojimą vis dar yra trūkumų. Bažnyčiai Jungtinėse Valstijose jau pritaikius nulinės tolerancijos nuostatą nepilnamečių išnaudojimui iš kunigų pusės, reikia aiškesnių procedūrų atvejams, kuriuose minimi vyskupai. Skaidrūs ir solidūs protokolai reikalingi tam, kad aukos pasiektų teisingumą ir kad būtų tinkamai atsakyta į bendruomenės teisėtą pasipiktinimą. Bažnyčiai reikia stiprios ir pilnos normos dėl vyskupų celibato įžado pažeidimų tais atvejais, kai nusikalstamai išnaudoti nepilnamečiai ir kai paliečiami suaugusieji. Mano patirtis keliose vyskupijose ir mano darbas su kitais Popiežiškojoje nepilnamečių apsaugos komisijoje leido padaryti šią išvadą. Bažnyčia turi greitai ir ryžtingai imtis veiksmų šiuose kritinės svarbos dalykuose. Seksualinio išnaudojimo aukų, patyrusių nusikalstamą išnaudojimą arba piktnaudžiavimą galia, daromų pareiškimų metu pirmas rūpestis turi būti skiriamas aukai, jos šeimai ir artimiesiems. Aukos turi būti pagirtos už savo tragiškų patirčių paviešinimą, su jomis turi būti elgiamasi pagarbiai bei oriai. (...) Kaltinimai yra, suprantama, didelio nusivylimo ir daugelio pykčio versmė. Atvejai, kuriuose minimas kardinolas, turi būti vertinami pastarųjų dviejų dešimtmečių šviesoje apie dvasininkų seksualinį išnaudojimą. Mano įsitikinimu, šiuo metu reikia trijų sprendimų. Pirma, teisingo ir greito kaltinimų įvertinimo; antra, mūsų standartų ir nuostatų suvienodinimo kiekvienu lygiu, ypač vyskupų atžvilgiu; trečia, aiškesnio komunikavimo katalikams tikintiesiems ir visoms aukoms apie kaltinimų prieš vyskupus ir kardinolus pranešimų tvarką. Tokių veiksmų nesiėmimas grasins ir kels pavojų jau nusilpusiam Bažnyčios moraliniam autoritetui ir gali sunaikinti pasitikėjimą, kurio Bažnyčiai reikia tarnystėje tikintiesiems ir prasmingam vaidmeniui platesnėje pilietinėje visuomenėje. Šiuo metu nėra didesnio imperatyvo Bažnyčiai, nei atsakomybės spręsti šiuos dalykus prisiėmimas, kaip tai skubiai ir susirūpinusiai pabrėšiu būsimuose susitikimuose Šventajame Soste“, - rašo kardinolas O’Malley, kuris taip pat yra popiežiui Pranciškui patariančios Kardinolų Tarybos narys. (RK / Vatican News)

2018 liepos 26, 16:39