Vatican News
Solidarietà e comunità Solidarietà e comunità 

Italijos katalikai finansuoja projektus už milijonus eurų

Italijos vyskupų konferencija liepos 18-ąją pranešė, jog apsvarsčius gautas paraiškas bus skiriamas finansavimas 112 sielovadinių ir visuomeninių projektų už daugiau nei 18 milijonų eurų sumą.

Afrikoje bus įgyvendinti 72 projektai už bendrą 10,7 milijono eurų sumą. Lotynų Amerikoje bus paremta 16 projektų už 1,4 milijono eurų sumą. Patvirtinta parama 20-čiai projektų Azijoje už 4,3 milijono eurų sumą. Dviem projektams Artimuosiuose Rytuose skirta 1,1 milijono eurų ir šiek tiek daugiau nei pusketvirto šimto tūkstančių eurų dviem projektams rytų Europoje.

Italijos vyskupų konferencijos notoje pažymima, kad vienas iš didžiausių projektų bus vykdomas Čade, Dobos mieste, kur bus pastatytas mokyklos kompleksas, įrengtos sporto aikštelės, butai mokytojams.

Kitas didelis projektas liečia Tasamaganga vaikų ligoninę Tanzanijoje, kuri teikia paslaugas teritorijoje, kurioje gyvena maždaug 36 000 vaikų iki penkerių metų amžiaus. Šis projektas numato visokeriopą kvalifikacijos kėlimą: tiek technologinį, tiek personalo, tiek medicininių paslaugų.  Trečiuoju dideliu projektu bus sustiprintas Alžyro sostinės katalikiškų mokyklų tinklas. Panašiai, daug projektų ir kitose šalyse bus įgyvendinti švietimo, formacijos ir sveikatos priežiūros srityse.

Nuo 2018 metų pradžios Italijos katalikų Bažnyčia skyrė paramą 584 projektams už beveik 83 milijonų eurų sumą, pranešama tame pat komunikate. (RK / Vatican News)

2018 liepos 20, 17:46