Vatican News
Mokykla Libane Mokykla Libane 

Gilėja katalikiškų mokyklų krizė Libane: atleisti 500 mokytojai

Libano katalikiškų mokyklų krizė toliau gilėja, darbo sutarčių nepratęsus 500 mokytojų. Tokiam skaičiui asmenų nebuvo atnaujinta sutartis liepos 5 d., tai terminas, kai baigiasi mokinių įsirašymas bei planų pristatymas ateinantiems mokslo metams. Šis skaičius kelia nerimą ir nepasitikėjimą šeimose, tai juntama ir mažėjančiu mokinių skaičiumi, kurie įsirašė į katalikiškas mokyklas.

Liepos 5 d. maronitų patriarchato būstinėje Bkerke buvo sušauktas skubus mokyklinių įstaigų atstovų pasitarimas siekiant aptarti krizinę situaciją kartu su patriarchu  Bechara Boutrosu Rai. Kaip vietos šaliniai pranešė agentūrai „Fides“, kai kurios įstaigos stengėsi laikytis kriterijų neatnaujinant sutarčių pensijinio amžiaus mokytojams ar tiems, kurie dirbo tik po kelias valandas. Kitos mokyklos bandė jungti mažai mokinių turinčias klases. Katalikiškų mokyklų generalinis sekretorius kun. Boutros Azar skundžiasi institucijų pasyvumu, nes pavojaus signalai buvo siunčiami nuo rudens, o dabar rizikuojama, kad daugelis nevalstybinių mokyklų gali nebeišsilaikyti.


Nevalstybinių mokyklinių institucijų krizę sukėlė naujos nuostatos dėl atlyginimų, kurias vyriausybė patvirtino 2017 m rugpjūtį. Tokie nurodymai, pritaikyti privačių mokyklų mokytojams, sukėlė sunkumų mokykloms. Katalikiškų mokyklų atstovai ir kiti Maronitų Bažnyčios nariai ne kartą prašė politinių institucijų padengti bent dalį išlaidų, reikalingų finansuoti atlyginimus pagal naujas nuostatas, primindami esminį tokių mokyklų indėlį formuojant nacionalinę tapatybę. (DŽ / Fides)

2018 liepos 10, 12:06