Vatican News
Kun. Jacques'o Hamelio kapas Kun. Jacques'o Hamelio kapas 

Dievo tarno kun. Jacques’o Hamelio žūties antrosios metinės

Ruano arkivyskupas Dominque Lebrun: „Kun. Hamel skleidė pavyzdingo dvasininko, ištikimo ir nuolankaus tarno šviesą tikinčiųjų šeimos, parapijos gyvenimo ir Saint-Etienne-du-Rouvray miestelio širdyje“.

Ketvirtadienį, liepos 26-ąją sukako antrosios kun. Jacques’o Hamelio žūties metinės. 86 metų amžiaus katalikų kunigas buvo islamistų fanatikų nužudytas prie altoriaus Ruano arkivyskupijos Saint-Etienne-du-Rouvray parapijos bažnyčioje. Popiežiui Pranciškui leidus buvo pradėta jo kaip kankinio skelbimo palaimintuoju byla. Kunigo mirties antrųjų metinių proga Ruano arkivyskupas Dominque Lebrun aukojo šv. Mišias Saint-Etienne-du-Rouvray parapijos bažnyčioje.

„Kun. Hamel skleidė pavyzdingo dvasininko, ištikimo ir nuolankaus tarno šviesą tikinčiųjų šeimos, parapijos gyvenimo ir Saint-Etienne-du-Rouvray miestelio širdyje“, sakė Mišių dalyviams arkivyskupas. Jis klausė tikinčiųjų ar deramai iki galo priėmė visa, ką norėjo perduoti kun. Hamelis? Pasak ganytojo, labai didelė pagunda iš naujo išgalvoti visą gyvenimą. Tai išdidumo pagunda, sakė arkivyskupas.

Ruano arkivyskupas papasakojo apie pradėtą kun. Jacques’o Hamelio beatifikacijos procesą, bylos postulatoriumi paskirtas kun. Paul Vigouroux. Tyrimo metu surasta šimtai kun. Hamelio homilijų tekstų, pamokslai trumpi, tvarkingi, juose labai paprastu stiliumi ir nenuilstamai aiškinama Evangelija,  sakė ganytojas.

Katalikų laikraštis „La Croix“ pranešdamas apie Mišias, atnašautas kun. Jacques’o Hamelio žūties antrųjų metinių proga, rašo, kad joms vadovavęs arkivyskupas Lebrun, maždaug 9.55 val, po Komunijos išdalijimo, sustojęs pasakė susirinkusiems, kad, pasak liudytojų, būtent tuo Mišių metu įvyko tragedija. Po šių arkivyskupo žodžių stojo ilga tyla. Mišiose dalyvavo nužudyto kun. Hamelio sesuo Roselyne Hamel. Miestelio merija po Mišių surengė visuomeninę taikos ir brolystės šventę Saint-Etienne-du-Rouvray aikštėje. (SAK / SIR / Vatican News“)

2018 liepos 26, 16:13