Paieška

Vatican News
Logotipo di Ateitininkai - organizzazione della gioventu cattolica e patriotica in Lituania Logotipo di Ateitininkai - organizzazione della gioventu cattolica e patriotica in Lituania 

Ateitininkų sąskrydis Berčiūnuose ruošiantis popiežiaus vizitui

Liepos pradžioje Berčiūnuose vyko Ateitininkų sąskrydis „Įkvėpti ateities“, kuriame dalyvavo apie 200 ateitininkų iš Lietuvos bei išeivijos: Australijos, Amerikos, Vokietijos. Tomas Girnius - Šiaurės Amerikos ateitininkų Tarybos pirmininkas atvyko iš Bostono.

Šv. Mišias Berčiūnų Tautos kankinių bažnyčioje aukojo ateitininkų dvasios vadas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kun. Gabrielius Satkauskas ir kun. Algirdas Dauknys. Šeštadienio Sąskrydžio atidarymo Mišiose arkivyskupas komentavo dienos Evangeliją ir Sąskrydžio šūkį: įkvėpti ateities. Jis linkėjo, iš tiesų, įkvėpti ateities ir, pagal evangelinį pasakymą, jog „jaunam vynui reikia naujų vynmaišių“, aptarimuose ir diskusijose bandyti surasti tuos naujus vynmaišius šių laikų iššūkių akivaizdoje. Atidarymo metu buvo paskelbta ateitininkų iniciatyva - Akcija jaunimui - “Duok penkis popiežiui“. Tuo norima popiežiaus atvykimui sukurti plakatą, baltą popieriaus lapą užantspauduojant savo ranka. Šia iniciatyva norima pasveikinti popiežių jaunų žmonių vardu. Iniciatyvos autoriai ateitininkų šeima – Martynas ir Aistė Pilkiai.

Dvi dienas ateitininkai dalinosi savo patirtimi, aptarė aktualius Ateities judėjimui klausimus, dalinosi patirtimi, sprendė vidaus struktūros klausimus. Tai leido geriau pažinti vieni kitus ir padėjo suprasti, kuo gyvena ateitininkai visame pasaulyje. Studentai ateitininkai apžvelgė studentų šių metų renginius: rekolekcijas, Akademijas. Paskaitą apie popiežiaus funkciją ir pasiuntinybę Bažnyčioje ir apie pop. Pranciškų studentams skaitė kun. Gabrielius Satkauskas. Moksleiviai savo susitikime svarstė apie žmogaus pašaukimą į šventumą, bei kaip galėtų konkrečiai siekti dvasinio tobulumo. Diskusijų grupėse jie taip pat aptarinėjo kuopų veiklos modelių galimybes bei Globėjų misijos atnaujinimą. Sendraugiai diskutavo apie struktūrines organizacijos reformas, ieškodami atsakymo, kur yra riba tarp Ateitininkijos tradicijos ir istorinės Ateities judėjimo dinamikos dabarties iššūkių akivaizdoje. Ateitininkų aktyvas svarstė apie jaunųjų ateitininkų ugdymo modelius stovyklose.

Šeštadienio vakarą visiems ateitininkams ir svečiams koncertavo “Saulės broliai”. Tą vakarą buvo įteiktos nominacijos 10 kategorijų. Buvo paskelbti nominacijų konkurso nugalėtojai, surinkę daugiausia balsų. Ateitininkų šeimos kategorijoje nominaciją laimėjo Dainos ir Sauliaus Čyvų šeima; Darbštuolio kategorijoje– Reda Sopranaitė; Filosofo– Vygantas Malinauskas; Dvasios vedlio– kun. Gabrielius Satkauskas; Įkvėpėjo– Julija Ladigaitė. Šie ir kitų nominacijų nugalėtojai, neskaičiuodami savo laiko prisideda prie organizacijos gyvavimo savo uoliu darbu, pavyzdžiu, dvasiniu bei ideologiniu vedimu. Rašinių ir piešinių konkursą „Įkvėpti ateities“ laimėjo Varnių Motiejaus Valančiaus ateitininkų kuopos narė Eglė Šimkevičiūtė.

Sekmadienio Mišiose arkiv. Gintaras Grušas, komentuodamas Evangeliją apie Tėviškės kvapą ir skurdą bei pranašą, kalbėjo apie visų pasauliečių, ypač ateitininkų pranašišką misiją - skelbti Kristų savo aplinkoje. Jis pateikė keletą pavyzdžių, kaip galima būtų konkrečiai liudyti savo tikėjimą šių dienų pasaulyje. Jis linkėjo tapti pirmtakais, pranašais ir šaukliais į popiežiaus Mišias su jaunimu Vilniuje ir į bendrąsias Mišias Kauno santakoje. Sekmadienio Mišiose įžodį priėmė 6 jaunučiai, 2 moksleiviai, 4 studentai ir 2 sendraugiai ateitininkai.

Š.m. liepos 30 - rugpjūčio 5 dienomis Punske vyks ateitininkų sendraugių stovykla “Kompasas”. Šiemet ateitininkų jaunučių stovyklos Berčiūnuose vyks dviem pamainomis: nuo liepos 20 iki 29 dienos ir nuo rugpjūčio 2 iki 11 dienos. (Parengė kun. A. Dauknys)

2018 liepos 17, 16:36