Paieška

Vatican News
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas  (Vatican Media)

Arkivysk. Gintaras Grušas: Ruošiamės ir laukiame

Vatikane ir Vilniuje paskelbta oficiali popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje programa. Kaip Lietuvoje ruošiamasi Šventojo Tėvo atvykimui? Kokioje stadijoje pasirengimų darbai? Kalbamės su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu.

Arkivysk. G. Grušas: Esame laukimo, rengimosi stadijoje. Parapijose jau yra prasidėjusi žmonių registracija į pagrindinius renginius – į Mišias Kauno Santakoje ir į jaunimo susitikimą su popiežiumi Vilniaus Katedros aikštėje. Bažnyčios ir valstybės institucijos tęsia praktinius pasirengimus, bet ir meldžiamasi už popiežių kiekvieną sekmadienį.

Jau esme turėję keletą popiežiaus kelionės organizatorių iš Vatikano vizitų, tiek dėl bendrų pasirengimų, tiek dėl liturgijos, spaudos. Šiandien paskelbus programą prasideda ir tarptautinė žurnalistų registracija. Bendradarbiaujame su valstybės įstaigomis – vyriausybe, prezidentūra, savivaldybėmis. Įvairios tarnybos pagal savo specifiką ruošiasi toms dienoms.

- Kiek žmonių dalyvaus susitikimuose su popiežiumi? Kokio skaičiaus tikimasi?

Žinome, kad Kauno Santakoje telpa daugiau kaip 150 tūkst. žmonių. Rengiamos ir papildomos vietos. Žmonėms, kurie netilptų į pačią Santaką, vietos rengiamos Kauno Rotušės aikštėje. Vilniuje Katedros aikštėje gali tilpti 20 tūkst. Mes tikimės, kad tiek žmonių susirinks. Entuziazmo yra.

Žinome ir girdime, kad žmonės rengiasi burtis ir prie nunciatūros. Ta pačią patirtį galbūt skatina atminimas, kad Jono Pauliaus II vizito metu, prieš 25 metus, ten rinkosi žmonės ir Jonas Paulius II išėjo į balkoną jų pasveikinti.

- Jūs vadovavote Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje komitetui. Kas pasikeitė per šiuos 25 metus popiežiaus vizito organizavime?

Turbūt akivaizdžiausias pasikeitimas yra tai, kiek per tuos 25 metus pasikeitė pati Lietuva. Jei tuo metu buvo pirmieji nepriklausomos Lietuvos žingsniai su visais organizaciniais išbandymais, pradedant senosios milicijos mentalitetu, tai dabar matome Lietuvos valstybės subrendimą ir įgytą praktiką priimant labai aukšto rango svečius. Tas pat su spauda, tas pat su susisiekimo ir apsaugos iššūkiais. Tie visi dalykai yra pasikeitę. Pasikeitimai matosi Lietuvos veide. Pati Lietuva per tuos metu išaugo.

Reikia pasakyti, kad ir Vatikano praktikos per tuos 25 metus ženkliai yra pasikeitusios. Matome, kad tarnybos tikrai turi įdirbį, praktiką, padeda vietiniams kraštams susimobilizuoti, kad vizitai būtų sėkmingi.

- Labai ačiū!

Kalbamės su arkivysk. Gintaru Grušu
2018 liepos 05, 17:22