Paieška

Vatican News
SWITZERLAND-RELIGION-WCC SWITZERLAND-RELIGION-WCC  (AFP or licensors)

Ženeva: Pasaulinės Bažnyčių tarybos asamblėja

Kun. Olav Fykse Tveit: Pasaulinės Bažnyčių tarybos septyniasdešimties metų odisėją virto „ekumeniniu meilės judėjimu“.

Penktadienį Ženevoje prasidėjo Pasaulinės Bažnyčių tarybos centro komiteto asamblėja, per ateinančias dienas iškilmingai paminėsianti tarybos septyniasdešimtąsias metines. Jubiliejinę sukaktį Pasaulinės Bažnyčių tarybos nariai mini visus metus visur pasaulyje.

Tarybos centro komiteto asamblėja Ženevoje tęsis iki ketvirtadienio, birželio 21 dienos. Tą dieną Pasaulinės Bažnyčių tarybos būstinėje, Ženevos ekumeniniame centre, lankysis ir su asamblėjos nariais susitiks popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas Ženevos ekumeniniame centre birželio 21 dieną dalyvaus dviejuose įvykiuose: ekumeniniame maldos susitikime centro koplyčioje ir susitikime Ekumeninio centro salėje. Popiežius taip pat aplankys Bossey Ekumeninį institutą, susitiks su įvairių krikščioniškų konfesijų studentais ir mokslininkais, institute gilinančiais ekumenizmo teologijos, misiologijos ir socialinės etikos studijas.

Pasaulinės Bažnyčių tarybos centro komitetas, išrenkamas dvejų metų kadencijai, vadovauja Pasaulinei Bažnyčių tarybai, vykdo asamblėjos sprendimus ir prižiūri tarybos veiklą. Dabartinis centro komiteto generalinis sekretorius kun. Olav Fykse Tveit, kuris priims popiežių Pranciškų jo ekumeninėje piligrimystėje Ženevoje, pranešė asamblėjos dalyviams nesieksiantis trečios penkerių metų kadencijos, kai 2019 metų pabaigoje pasibaigs jo antroji kadencija.

Įvadinėje asamblėjos kalboje apžvelgdamas Pasaulinės Bažnyčių tarybos pastarųjų septyniasdešimtiems metų „odisėją“, kun. Olav Fykse Tveit ją pavadino „ekumeniniu meilės judėjimu“.

„Per šiuos metus aiškiau pamatėme kas mus vienija. Visi galime dalytis brangiomis tiesos ir susitaikymo patirtimis. Išmokome vieni kitus geriau suprasti ir garbingai svarstyti skirtingumus. Galime nutiesti tiltus net per labai gilius, teologinių įsitikinimų ir istorinių aplinkybių nesutarimus. Daug išmokome apie gyvenimą kartu su savo skirtingumais. Aiškiau suprantame savo atsakomybę vieni už kitus, už savo bendrą pašaukimą ir misiją“, pasakė asamblėjos dalyviams Pasaulinės Bažnyčių tarybos generalinis sekretorius.

Popiežius Pranciškus po susitikimų Ženevoje Pasaulinės Bažnyčių tarybos būstinėje, tai pat sutiks Šveicarijos katalikų bendruomenę, aukos šv. Mišias Ženevos „Palexpo“ rūmuose ketvirtadienio pavakare 17.30 val.

Popiežiaus Pranciškaus ekumeninės piligrimystės į Ženevą šūkis: „Kartu eiti, melstis ir dirbti“. (SAK / WCC / Vatican News)

2018 birželio 16, 15:31