Paieška

Vatican News

Šv. Petro skatiko rinkliava

Birželio 29-ąją minint šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventę renkama ir vadinamoji Šv. Petro skatiko rinkliava, skirta popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams.

Šv. Petro skatiku vadinama ekonominė parama, kurią viso pasaulio tikintieji skiria paties popiežiaus asmeniškai finansuojamiems labdaros projektams. Popiežius paprastai paremia neturtingas krikščionių bendruomenes, konkrečius karitatyvinius ir socialinius projektus, taip pat nuo stichinių nelaimių ir karų nukentėjusias bendruomenes.

Apie krikščionių tarpusavio solidarumą, ypač pagalbą našlėms ir našlaičiams, kalbama jau Apaštalų darbų knygoje, pasakojančioje apie pirmus žingsnius žengiančios Bažnyčios gyvenimą. Paprotys siųsti pinigų į Romą popiežiaus labdaringai veiklai siekia aštuntąjį amžių, kuomet Anglijos katalikai pradėjo kasmet siųsti į Romą po nedidelę sumą pinigų, ją vadindami „Denarius sancti Petri“ (Šv. Petro pinigas). Ilgainiui visoje Bažnyčioje paplitusiai tradicijai institucinį pavidalą suteikė popiežius Pijus IX 1871 m. paskelbta enciklika „Saepe venerabilis“. Šv. Petro skatiko rinkliava paprastai visame katalikų pasaulyje renkama birželio 29 d. švenčiant šv. Petro ir Pauliaus iškilmę.

Šių metų pavasarį pradėjo veikti rinkliavai skirta paskyra Facebook socialiniame tinkle. Paskyroje www.facebook.com/obolodisanpietro, kaip ir jau anksčiau įkurtoje interneto svetainėje www.obolodisanpietro.va informuojama apie artimo meilės darbus, finansuojamus Šv. Petro skatiko rinkliavos metu surinktais pinigais.

Visai neseniai buvome pranešę apie popiežiaus paramą Gvatemalos gyventojams, nukentėjusiems nuo Vulkano išsivežimo. 100 tūkst. dolerių auka buvo paimta būtent iš Šv. Petro skatiko rinkliavos fondo.  (JM / VaticanNews)

2018 birželio 29, 11:41