Vatican News
GMG PANAMA 2019 giornata mondiale della gioventu GMG PANAMA 2019 giornata mondiale della gioventu 

Pasaulio jaunimo dienos – išganymo įvykis

Panama pasirengusi priimti tris šimtus tūkstančių registruotų dalyvių su juos lydėsiančiais vyskupais ir dvasininkais ir apie penkis tūkstančius savanorių iš viso pasaulio, kurie patarnaus dalyviams ir liudys.

Panamoje įvyko antrasis pasirengimų Pasaulio jaunimo dienoms susitikimas. Jame dalyvavo aštuoniasdešimties katalikų episkopatų ir beveik keturiasdešimties bažnytinių judėjimų ir tarptautinių organizacijų jaunimo delegatai. Jie susitiko su vietiniais Pasaulio jaunimo dienų rengėjais ir už renginį atsakingų Romos institucijų atstovais. Tarptautiniame parengiamajame susitikime pasidalinta mintimis apie sausio mėnesį Panamoje vyksiantį renginį ir apie jaunimo pasirengimą būsimam susitikimui su Popiežiumi.

„Susitikimas buvo labai svarbus, vietiniai Pasaulio jaunimo dienų organizatoriai, Panamos Bažnyčios ir Popiežiškosios dikasterijos pasauliečiams, šeimai ir gyvybei atstovai susitiko su delegatais iš visų žemynų, daugiau sužinojo kokie jų ir piligrimų iš viso pasaulio lūkesčiai ir rūpesčiai“, pareikė kun. Alexandre Awi Mello, Popiežiškosios dikasterijos pasauliečiams, šeimai ir gyvybei sekretorius, kuris vadovavo antrajam tarptautiniam parengiamajam susitikimui kartu su kardinolu Jose Luisu Lacunza, Davido vyskupu (Panama) ir Jose Domingo Ulloa Mendieta, Panamos arkivyskupu.

Panama pasirengusi priimti tris šimtus tūkstančių registruotų dalyvių su juos lydėsiančiais vyskupais ir dvasininkais ir apie penkis tūkstančius savanorių iš viso pasaulio, kurie patarnaus dalyviams ir liudys. Tikėtina, jog dauguma dalyvių bus iš kitų Centrinės Amerikos kraštų. Pasaulio jaunimo dienų simboliai, šv. Jono Pauliaus II kryžius ir Marijos ikona „Salus populi romani“ apkeliavo devynis iš šių kraštų, tarsi šaukliai kviesdami jaunimą dvasiškai pasirengti Pasaulio jaunimo dienoms.

„Ruošiamės Pasaulio jaunimo dienoms, kurios visų pirma yra išganymo įvykis“, pasakė antrajame parengiamajame susitikime dalyvavęs Apaštališkasis nuncijus Panamoje, arkivyskupas Miroslawas Adamczykas. Pasak jo, apie tai labai iškalbiai liudija daugelis jaunuolių, atradusių Dievo meilę per Pasaulio jaunimo dienų simbolių - Kryžiaus ir Marijos ikonos – piligrimystes parapijų, judėjimų ir sąjūdžių bendruomenėse, kaip ir per Pasaulio jaunimo dienų renginius. (SAK / Vatican News)

2018 birželio 15, 16:53