Paieška

Vatican News
logo del viaggio del Papa in Lituania logo del viaggio del Papa in Lituania 

Nuncijus: Susitikimas su Šventuoju Tėvu Lietuvoje tebūna džiaugsmo šventė

Popiežius Pranciškus rugsėjo 22 dieną atvyksta į Lietuvą. Po to lankysis Latvijoje ir Estijoje. Kodėl jis atvyksta į Baltijos šalis? Kokią žinią atveš popiežius Pranciškus? Apaštališkasis Nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro López Quintana Kaišiadorių katedroje birželio 17 minėdamas pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos pirmąsias metines pasakė, jog popiežiaus apsilankymas – „tai be galo ypatingas laikas katalikų Bažnyčiai Lietuvoje“. Popiežius atvysta „susitikti su mumis, pamatyti mus, pasikalbėti su mumis, prisiliesti prie mūsų gyvenimų, padrąsinti ir sustiprinti tikėjime“.

Nuncijus priminė istorinę pirmąją popiežiaus apaštališkąją kelionę į Lietuvą, šv. Jono Pauliaus vizitą II prieš dvidešimt penkerius metus.

„Tuo metu Popiežius atrado šalį pilną entuziazmo atgavus laisvę ir nepriklausomybę. Tuo metu viskas atrodė įmanoma. Šventasis Tėvas jus pakvietė su drąsa ir viltimi priimti to vaisius, nepamirštant vertybių kurios jums padėjo gyventi, ištverti ir, galiausiai, pakeisti priespaudos, prievartos, persekiojimų ir laisvės apribojimų situaciją, kurią iškentėte sovietinės okupacijos metu.

Dabar, Šventasis Tėvas Pranciškus grįžta susitikti su Baltijos šalių kaimene, pirmiausia atlikti kaip pirminę Petro įpėdinio pareigą, tai yra sustiprinti jūsų tikėjimą. Taip pat atvyksta pasižiūrėti, ką esame nuveikę per šiuos dvidešimt penkerius nepriklausomybės metus būdami laisvi. Todėl, atvyksta jus pardrąsinti, kad galėtumėte gyventi geriau ir autentiškiau savo tikėjime.

Atvyksta pamokyti jūsų, kad gyvenimas nėra vien tik etika, bet susitikimas su Jėzumi Kristumi. Su tuo Jėzumi, kuris neįpareigoja, nepriverčia mūsų būti krikščionimis. Bet kuris moko mus, kad jei tu sakaisi esąs krikščionis, tai turi tikėti Juo, Jėzumi, kuris turi visą galią. Kad Jis yra vienintelis, kuris turi galią atnaujinti pasaulį, atnaujinti tavo gyvenimą, atnaujinti tavo šeimą, atnaujinti tavo bendruomenę, atnaujinti visus.

Popiežius atvyksta mums priminti, kad negalime būti netikrais krikščionimis, vien tik žodiniais krikščionimis: reikia būti krikščionimis žodžiu, širdimi, darbais. Būti 24 valandas krikščionimis, kalbėti visada ir kiekvienu momentu kaip krikščionis ir, visų pirma, daryti krikščioniškus darbus, taikos darbus, meilės darbus ir patarnavimus artimui. Ir viskam šitam įgyvendinti, mes suprantame, kad Jėzus davė Šventąją Dvasią, kuri duoda jėgos visa atnaujinti. Galiausiai, popiežius atvyksta jums priminti, kad vadovaujami jūsų ganytojų, kurie vadovaus jums ne diktatūra ar autoritariniu valdymu, turite būti jūsų parapijos bendruomenės gyvenimo ir statymo, gyva ir aktyvia dalimi.

Nuncijus ragino: „Padarykite taip, kad jūsų asmeninis susitikimas su Šventuoju Tėvu tikrai būtų džiaugsmo šventė, kur galėtumėte išreikšti ir pasidalinti mūsų tikėjimu su visais kitais, tikėjimu, kuris mus vienija ir suburia vadovaujant Vyriausiam Bažnyčios Ganytojui, Kristaus Vikarui, Šventojo Petro įpėdiniui, popiežiui Pranciškui. Taip su džiaugsmu visiems liudijant mūsų tikėjimą Jėzumi, kuris yra vienintelis išgelbėtojas, vienintelis teikiantis malonę, duodantis taiką, broliškumą, ir kuris teikia išganymą“. (teofilius.lt / Vatican News)

Apaštalinio Nuncijaus arkivyskupo Pedro López Quintana homilija sakyta Kaišiadorių katedroje  2017 birželio 17

2018 birželio 18, 16:01