Paieška

Vatican News
Malda už mirusį kardinolą Malda už mirusį kardinolą   (ANSA)

Mirė kardinolas Miguel Obando Bravo

Sekmadienį, birželio 3 d., Nikaragvoje mirė kard. Miguel Obando Bravo, Managvos arkivyskupas emeritas.

Miguel Obando Bravo buvo gimęs 1926 m. Gimtojoje Nikaragvoje baigęs saleziečių gimnaziją, tęsė mokslus saleziečių kolegijoje Salvadore. Tapęs saleziečių kongregacijos nariu buvo pasiųstas toliau studijuoti į Kolumbiją, Gvatemalą, galiausiai ir į Romą, kur ruošėsi pedagoginiam darbui. Grįžęs į Nikaragvą, 1958 m. buvo įšventintas kunigu ir pradėjo dirbti matematikos ir fizikos mokytoju saleziečių mokyklose. Tuo pat metu taip pat ėjo saleziečių kunigų seminarijos prefekto pareigas. Vėliau tapo seminarijos rektoriumi.

Kunigą Miguelį Obando Bravo popiežius Paulius VI 1968 m. paskyrė Nikaragvos Matagalpos vyskupijos vyskupu augziliaru, o jau po dvejų metų  - sostinės Managvos arkivyskupu. Kardinolu jį paskyrė popiežius Jonas Paulius II 1985 m. Jau aštuoniasdešimtuosius metus einančio kardinolo Miguel Obando Bravo atsistatydinimo prašymas iš Managvos arkivyskupo pareigų buvo patenkintas 2005 m. balandžio 1 d. Tai buvo vienas paskutinių popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato potvarkių. Tą patį 2005 m. balandžio mėnesį kard. Miguel Obando Bravo dalyvavo konklavoje, išrinkusioje popiežių Benediktą XVI.

Kardinolui Migueliui Obando Bravo teko vadovauti Managvos arkivyskupijai sunkiais Nikaragvos istorijos laikais – diktatūrų ir perversmų metais. Šalies gyventojų atmintyje jis lieka kaip gelbėtojas ir drąsus užtarėjas. Vyskupas, vėliau kardinolas, gynė persekiojamuosius ir karinės diktatūros laikais, ir kairiųjų sandinistų valdymo metais. Turėdamas didelį moralinį autoritetą, jis buvo pakviestas vadovauti nacionalinio susitaikinimo tarybai, kurios tikslas gydyti po pilietinio karo likusias žaizdas.

Buvusio ganytojo gedinčiai vyskupijai užuojautą pareiškė popiežius Pranciškus, pasiuntęs telegramą dabartiniam Managvos arkivyskupui kard. Leopoldui José Brenesui Solorzano. (JM / VaticanNews)

2018 birželio 04, 13:31