Paieška

Vatican News
Procesija Mačerata-Loretas šiemet jubiliejinė, švenčiama jau keturiasdešimtąjį kartą Procesija Mačerata-Loretas šiemet jubiliejinė, švenčiama jau keturiasdešimtąjį kartą 

„Ko ieškote?“ Atlaidų procesija centrinėje Italijoje

„Ko ieškote?“ – tai metinės atlaidų procesijos Mačerata-Loretas, šiemet jubiliejinės, švenčiamos jau keturiasdešimtąjį kartą, tema. Tūkstančiai maldininkų iš viso pasaulio eis pėsčiomis 27 kilometrus iš Mačeratos stadiono į Loreto Marijos šventovę, centrinės Italijos rytuose, prie pat Adrijos jūros pakrantės. Eitynių dalyvius kasmet pasveikina popiežius Pranciškus.

Jubiliejinių eitynių Mačerata-Loretas garbės svečiai – Vyskupų kongregacijos prefektas, kanadietis kardinolas Marc Ouellet ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, kardinolas Gualtiero Bassetti, Perudžos arkivyskupas. Kardinolas Ouellet aukos procesijos pradžios Mišias šeštadienio vakarą, 20.30 val., Mačeratos „Helvia Recina“ stadione, o kardinolas Gualtiero Bassetti aukos procesijos pabaigos Mišias Loreto Marijos šventovės aikštėje.

Procesijos tikslas – atsiliepti į piligrimų lūkesčius

„Per keturiasdešimt metų procesiją lydėjo ir joje dalyvavo nesuskaitomi savanoriai ir maldininkai, tačiau tai nėra jubiliejus, kuri reikėtų švęsti tarsi varžytinių pabaigą, o yra proga atsiliepti į kiekvieno procesijos piligrimo lūkesčius ir prašymus siekti aiškaus tikslo ir link jo eiti“, pasakė procesijos Mačerata-Loretas spaudos atstovas Carlo Cammoranesi, su vietinių vyskupijų ganytojais ir kitais procesijos organizatoriais ketvirtadienį spaudos konferencijoje pristatęs 2018 metų procesiją.

Procesijai parinkta tema, klausimas „Ko ieškote?“ taikomas ypač jaunimui, ryšium su šiemet Vatikane vysiančios Vyskupų sinodo asamblėjos jaunimo tema. Procesijos rengėjai sulaukė maldos intencijų taip pat iš užsienio, Brazilijos, Liuksemburgo ir Kenijos. Prieš pradedant pamaldžias eitynes, dalyviams liudys du mažamečiai migrantai iš Nigerijos, neseniai laivu perplaukę Viduržemio jūrą, Italijoje globojami vienos krikščionių bendruomenės.

Pirmoji piligrimystė 1978 metais

Piligrimystė Mačerata-Loretas prasidėjo 1978 metų vasarą kaip mokslo metus užbaigiančių moksleivių piligriminis žygis. Laikui bėgant prie regiono moksleivių prisijungė kiti maldininkai, piligriminis žygis išaugo tapdamas masiniu renginiu, pritraukiančiu dešimtis tūkstančius maldininkų iš visos Italijos ir užsienio. Eitynių dalyvius kasmet pasveikina popiežius Pranciškus.

Procesijos dalyviai, per naktį nuėję 27 km kelią, Loreto Marijos Šventųjų namų šventovės aikštėje 6 val. ryto dalyvaus pasiaukojimo Švč. Mergelei iškilmėje.

Loreto šventovė – Marijos namai

Garsioji Loreto šventovė nuo pat jos atsiradimo yra piligriminė. Liaudies padavimai, jog šventovės namas yra tas pats, kuriame Jėzaus motina Marija gimė, gyveno ir kuriame jai apsireiškė Dievo Arkangelas Gabrielis ir kad angelai tą namą atgabeno į Loretą iš Nazareto 1294 metais naktį iš gruodžio 9 į 10, visais laikais žadino žmonių žavesį.

Daug visų laikų popiežių, iškilių asmenybių, valdovų ir jų ambasadorių yra lankęsi Loreto šventovėje. Loreto Marijos užtarimo šaukėsi „Amerikos atradėjas“ Kristupas Kolumbas, kai grįždamas iš ekspedicijos papuolė į smarkią jūrų audrą. Į Loretą, išmelsti Marijos užtarimą būsimo Vatikano II susirinkimo sėkmei keliavo šv. popiežius Jonas XXIII.

Dabar jau išnykęs paprotys itin iškilmingai švęsti Marijos namo „atvykimo“ metinę šventę su šviesos žaidimais. Miestiečiai ir valstiečiai sukurdavo didžiulius laužus, simboliškai ženklinančius kelią, kuriuo naktį turėjo „keliauti“ Marijos namas. Šviesos tamsoje simbolis iki šių laikų primena tikinčiųjų įsipareigojimą nešti Kristaus šviesą ir taiką į pasaulį.

Šv. Jonas Paulius II ir Mačeratos-Loreto procesija

Šv. popiežius Jonas Paulius II Mačeratoje išlydėjo naktinės procesijos dalyvius 1993 metais, likus keliems mėnesiams iki jo istorinio apaštališkojo vizito Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pasibaigus Mišioms, pradedant procesiją, šv. Jonas Paulius II įteikė pėstiesiems maldininkams Kryžių ir pasakė: „Jums, brangus jaunime, įteikiu Kryžių, kuris bus vadovas piligrimystėje į Loreto šventovę. Iš šios naktinės patirties mokykitės kaip reikia eiti taip pat jūsų kasdienio gyvenimo keliais sekant Kristaus Kryžių, kuriame yra išsigelbėjimas, gyvenimas ir prisikėlimas“. Šis šv. Jono Pauliaus II pradėtas Kryžiaus įteikimo procesijos dalyviams aktas tebėra kartojamas kiekvienos metinės piligrimystės į Loretą pradžioje.

Naktį einama į Loretą su malda ir giesmėmis lūpose, kalbant Rožinį, klausantis liudijimų, skaitinių iš Šventojo rašto ir popiežiaus magisteriumo. Maldininkai pasiekia Loreto Marijos namus auštant. Loreto bazilikos aikštėje jų laukia gausybė kitų piligrimų. Dalyviai prie karo aviacijos karininkų atneštos Loreto Mergelės statulos (Loreto Mergelė - visų aviatorių globėja) sukalba pasiaukojimo maldą ir, kapucinų vienuoliams gausiai šlakstant švęstu vandeniu, į žarijas prie statulos kojų įmeta savo popierinius maldavimų lapelius, kad virtę dūmais pakiltų į dangų. (SAK / Vatican News)

2018 birželio 08, 16:22