Paieška

Vatican News
Popiežius Jonas XXIII Popiežius Jonas XXIII 

Popiežiaus šv. Jono XXIII mirties 55 metinės

Sekmadienį, birželio 3 d., sukako 55 metai nuo popiežiaus šv. Jono XXIII mirties. Sukakties minėjimas buvo iškilmingai švenčiamas šiaurės Italijos Bergamo vyskupijos Sotto il Monte miestelyje, kur šventasis popiežius gimė ir kur šioms dienomis yra iš Šv. Petro bazilikos nugabenta urna su jo palaikais.

Jono XXIII mirties metinių proga miestelio bažnyčioje, prie šventojo popiežiaus relikvijų, sekmadienį buvo aukojamos dvejos iškilmingos Mišios. 11 val. Mišioms vadavo Bergamo vyskupas Francesco Beschi. Mišias į visą Italiją tiesiogiai transliavo televizija. Jų dalyvius, po sekmadienio vidudienio maldos, pasveikino popiežius Pranciškus.

Antros iškilmingos Mišios buvo aukojamos po pietų. Joms vadavo Milano arkivyskupas Mari Delpini, koncelebravo viso Šiaurės Italijos Lombardijos regiono vyskupai ir iš šio regiono kilę du ganytojai, tarnaujantys Šventojoje Žemėje – Jeruzalės lotynų patriarchato administratorius arkivysk. Pierbattista Pizzaballa ir nuncijus Izraelyje bei Palestinoje arkivysk. Leopoldo Girelli.

Sekmadienį sukakusios 55-osios Jono XXIII mirties metinės – tai viena priežasčių, dėl kuriò buvo nuspręsta surengti jo palaikų „piligrimystę“ į gimtąjį kraštą. Kita priežastis – tai irgi šiemet (balandžio 11) sukakusios jo garsiosios enciklikos „Pacem in Terris“ paskelbimo 55-osios metinės. Šiemet spalio 28 d. tai pat sukaks 60 metų nuo Jono XXIII išrinkimo.

Urnos su šv. Jono XXIII palaikais „piligrimystė“ prasidėjo gegužės 24-ąją. Ją iš Vatikano Šv. Petro bazilikos išlydėjo bazilikos kapitula su arkikunigu kard. Angelo Comastri. Pirmas tris dienas urna buvo išstatyta vyskupijos centre – Bergamo katedroje. Nuo gegužės 28-osios urna yra popiežiaus Jono gimtojo miestelio Sotto il Monte bažnyčioje. Piligrimai čia ją lankys ir melstis, prašydami savo kraštiečio šventojo popiežiaus užtarimo, iki birželio 10-osios. (JM / VaticanNews)

2018 birželio 04, 18:58