Paieška

Vatican News
Europos Rytų apeigų katalikų vyskupų susitikimas Europos Rytų apeigų katalikų vyskupų susitikimas 

Europai dovanoti Rytų krikščionybės lobius

XXI-asis Europos Rytų katalikų vyskupų susitikimas Lungre, pietų Italijoje, birželio 14-17 dienomis, pakvietė iš arčiau susipažinti su Rytų krikščionybės lobiais.

Ketvirtadienį iškilmingais mišparais Šv. Mikalojaus bažnyčioje Lungre prasidėjo kasmetinis Europos Rytų apeigų katalikų vyskupų susitikimas. Kartu su vietine bendruomene daugiau nei penkiasdešimt Rytų apeigų katalikų vyskupų dalyvavo įžanginėje atidarymo sesijoje, kurioje pasisakė kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas, kardinolas Angelo Bagnasco, CCEE pirmininkas, ir Vysk. Emil Paul Tsherrig, apaštališkasis nuncijus Italijoje.

Šiemet susitikimas Italijos-Albanijos rytų apeigų katalikų eparchijos vyskupo Donato Oliverio kvietimu vyko pietų Italijos Lungre. Kuo labiau mūsų Rytų katalikų Bažnyčios bus autentiškos, tuo stipresnis bus mūsų liudijimas. Kuo matomesnis mūsų priklausymas Rytų krikščionybei, tuo vaisingesnis ir vertingesnis bus mūsų papildomumas lyginant su Vakarų tradicija ir tai leis vis labiau atsiskleisti Rytų krikščionybės lobiui Bažnyčios širdyje. Šie iššūkiai išsakyti Vatikano II Susirinkimo dvasioje ir darnoje su Rytų Bažnyčių kanonų teise,  sakė vysk. Donato Oliverio pristatydamas susitikimo tikslus.

Besiruošiant pirmajam eparchijos šimtmečiui, kuris bus minimas 2019 m. vasario 13 d., šiame susitikime dalyvavo visi Rytų Bažnyčių, gyvuojančių Europoje, vadovai, kad dar geriau suprastų tai, ko Visuotinė Bažnyčia laukia iš Rytų Bažnyčių, esančių visiškoje vienybėje su Apaštalų Sostu.

„Šie susitikimai praturtina mus visus ir stiprina Rytų Bažnyčias įsipareigojimu patvirtinti mūsų ypatingą indėlį, mūsų tapatybę ekumeniniame paveiksle, tikintis, kad tai padės peržengti nesusipratimus ir įtampas“, sakė Lungro vyskupas.

Susitikimas užbaigiamas sekmadienį. Tarp pasisakymų temų – vyskupo vaidmuo, ypač svarbūs kai kurie aspektai naujame santuokos galiojimo tyrimo procese; liturgija, jos atnaujinimas išliekant ištikimais Rytų Katalikų Bažnyčių tapatybei, ir kitos. Susitikime dalyvavo dvylikos Europos Rytų Katalikų Bažnyčių atstovai, kasdien buvo švenčiama dieviškoji liturgija (Eucharistija), pristatomos įvairios liturginės tradicijos.

Katalikų Bažnyčios širdyje nuo seno egzistuoja ypatingos Bažnyčios, vadinamos sui iuris, kurios yra visiškoje vienybėje su Romos Bažnyčia, tačiau skiriasi nuo Lotynų Katalikų Bažnyčios kitokiomis liturginio kulto formomis, liaudies pamaldumu, sakramentų administravimu, kanonais, teologine terminologija ir tradicija. Tarp šių bažnyčių – Italijos albanų bažnyčia, graikų apeigų kai kuriose Vidurio Rytų Europos šalyse, Sirų malabarų Bažnyčia Jungtinėje Karalystėje ir kitos.

1997 m. Vengrijoje vyko pirmasis susitikimas, surengtas kadinolo Achille Silvestrini, tuometinio Rytų Bažnyčių kongregacijos prefekto iniciatyva, kuris norėjo sukurti susitikimo erdvę, kur šių bažnyčių, sukrėstų ateistinio režimo, vyskupai vis aiškiau atrastų savo vaidmenį Europoje. Nuo 2009 m. šiuos susitikimus globoja Europos Vyskupų konferencijų taryba (CCEE). (DŽ / VaticanNews)

2018 birželio 17, 16:10