Paieška

Vatican News
Bxsimasis kardinolas arkivysk. Sergio Obeso Rivera Bxsimasis kardinolas arkivysk. Sergio Obeso Rivera 

Būsimasis kardinolas Sergio Obeso Rivera: mes turime išlikti ištikimi savo tikėjimui

Tarp kitų 14 kardinolų, apie kurių skyrimą gegužės 20 d. pranešė popiežius Pranciškus, yra ir arkivyskupas emeritas Sergio Obeso Rivera, 28 metus vadovavęs Meksikos Verakruso arkivyskupijai.

„Jėzus mokė mus nejausti neapykantos tiems, kurie mąsto skirtingai nei mes ar mus skriaudžia. Mes turim išlikti ištikimi savo tikėjimui ir išlaukti to momento, kai tiesa mus išlaisvins. Nors Verakrusas išgyvena ne patį geriausią laikotarpį, bet mes kaip krikščionys turime kurti valstybę, kuri šypsotųsi, net jei džiaugsmo šaltiniai ateina iš senųjų civilizacijų“, - sakė arkivyskupas emeritas Sergio Obeso Rivera agentūrai „Fides“. Jis davė interviu iš karto po pranešimo apie numatomą jo skyrimą kardinolu, apibūdindamas dramatišką smurto persmelktą situaciją, nuo kurios kenčia Meksikos Verakruso valstija, pasakodamas apie išpuolius prieš katalikus, kurie neteisybės kontekste gina žmonių teises.

Tarp kitų 14 kardinolų, apie kurių skyrimą gegužės 20 d. pranešė popiežius Pranciškus, yra ir arkivyskupas emeritas Sergio Obeso Rivera, 28 metus vadovavęs Meksikos Verakruso arkivyskupijai. Arkivyskupas emeritas Obeso Rivera sako, jog „popiežius Pranciškus nori pasakyti man: toliau tarnauk Bažnyčiai savo dovanomis“. Arkivyskupas sako: „Nesitikėjau to. Man jau 86 metai“. Pranešimas, kuris buvo  paskelbtas  per Sekminių Mišias katedroje, sukėlė tikinčiųjų plojimų bangą. Išties vysk Obeso Rivera labai mylimas. Jis triskart perrinktas Meksikos vyskupų konferencijos pirmininku.

Vyskupas Sergio Obeso Rivera daug prisidėjo, kad praėjusio šimtmečio pabaigoje būtų atkurti valstybės ir Bažnyčios ryšiai Meksikos viduje ir Meksikos diplomatiniai santykiai su Šventuoju Sostu, nutraukti devynioliktajame amžiuje. Kardinolas José Francisco Robles Ortega, dabartinis Meksikos Vyskupų konferencijos pirmininkas, apibūdino vysk. Obeso Rivera kaip „paprastą, asketišką, ypatingai atsidavusį tarnystei ir dėmesingą Meksikos socialinėms problemoms“.

Vysk. Sergio Obeso Rivera gimė Chalapoje 1931  m. spalio 31 d.,  1954 m. įšventintas į kunigus Romoje, kur studijavo Popiežiškojoje Lotynų Amerikos kolegijoje. 1971 m. paskirtas Papantlos vyskupu, kai jam buvo vos 39 m. 1974 m. grįžo į Chalapą. 1979 m. tapo arkivyskupu ir iš viso 33 metus jis tarnavo gimtajai arkivyskupijai, iki 2007. Tapęs emeritu, jis gyvena netoli Chalapos, vis dar aukoja Mišias ir krikštija vaikus, dažnai kviečiamas dvasiniu palydėtoju į kunigų rekolekcijas. (DŽ / Fides)

2018 birželio 13, 18:00