Paieška

Vatican News
Arkivysk. Pedro Barreto Arkivysk. Pedro Barreto 

Būsimasis kardinolas – Peru arkivyskupas Pedro Barreto

Peru Katalikų Bažnyčia labai džiaugiasi sužinojusi, kad popiežius Pranciškus nusprendė skirti Huankajaus arkivyskupą metropolitą kardinolu.

Peru Vyskupų konferencija sveikina arkivyskupą, kuris šiuo metu yra pirmasis pirmininko pavaduotojas, užtikrindama maldas ir paramą jam atliekant užduotis, kurios jo laukia. Peru Katalikų Bažnyčiai tai ypatingai svarbu, tai epochą žymintis įvykis, Peru katalikai jaučiasi didžiai palaiminti, - agentūra SIR cituoja Peru Vyskupų konferencijos pranešimą.

„Vyskupo Barreto paskyrimas kardinolu turi gilią prasmę, didelę viltį ir atsakomybę: visi mes, kurie artimi jam, įsipareigojame jį palaikyti kelyje, kurį popiežius nurodo, drąsiai tampant išeinančia Bažnyčia, ir tai dar labiau siejasi su REPAM, kuris mums yra Dievo Kairos, skelbiant integralią ekologiją“. Taip agentūrai „Fides“ sakė Mauricio Lopez, pasaulietis iš Panamazonijos tinklo, REPAM, pasitikdamas žinią apie Peru Huankajaus arkivyskupo Pedro Ricardo Barreto Jimenezo skyrimą kardinolu.

Pasak Lopezo, arkivyskupas Barreto bus kardinolas, kuris ves į integralią ekologiją, nes jis ja vadovavosi dar prieš encikliką „Laudato si‘“. Jis nebijojo rizikuoti ir gyvybe, pasipriešindamas galingų grupių interesams, susijusiems su kasyklomis, ir gindamas aplinką bei paprastų žmonių gerovę.

Gimęs Limoje 1944 m., Barreto įstojo į Jėzaus Draugiją 1961 m., vėliau studijavo Ispanijoje ir Peru.

1971 m. įšventintas į kunigus, jis vadovavo įvairioms jėzuitų bendruomenėms ir tarnystėms pietinėje dalyje, Takna, Mokegva ir Ajakuče. Tačiau vyskupas sako atradęs tikrąjį pašaukimą 2002 m., kai buvo konsekruotas Apaštaliniame Chaeno vikariate, šiauriniame Amazonės regione, zonoje, kuri plačiai apgyvendinta čionykščių. Viename interviu „Catholic News Service“ agentūrai jis sakė: „Atradau pašaukimą besiklausydamas mūsų (čionykščių) Wampis brolių ir seserų. Pamaniau, kad praleisčiau ten visą savo gyvenimą“. Tačiau vos po pustrečių metų jis buvo įšventintas arkivyskupu Huankajuje, centrinių Andų Kalnų zonos verslo mieste, kuri žinoma kaip Peru svirnas.

Jis vadovavo Lotynų Amerikos vyskupų konferencijos Teisingumo ir taikos skyriui, kovojo su kasybos pramone dėl jos daromos žalos aplinkai. Vyskupas Barreto yra Amazonijos regiono Bažnyčios tinklo vicepirmininkas, Amazonijos regiono Vyskupų Sinodo organizacinio komiteto narys.  2012 m. rugsėjį popiežius Benediktas XVI paskyrė jį Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos tarybos nariu. (DŽ / Catholic News Service / Vatican News)

2018 birželio 23, 12:14