Paieška

Vatican News
Arkivyskupas Bernardito Auza šalia popiežiaus Pranciškaus Arkivyskupas Bernardito Auza šalia popiežiaus Pranciškaus  (Vatican Media)

Šventojo Sosto diplomatas: neaukokime teisingumo vardan netikro stabilumo

Tiesos atradimo pastangos yra lemiamos taikai ir susitaikymui, ypač pokonfliktinėse situacijose.

Gegužės 17 dieną Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke dalyvavo diskusijoje apie teisės principą ir taikos bei saugumo užtikrinimą. Arkivyskupas Bernardito Auza priminė popiežiaus Pranciškaus apsilankymą Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje, kur Šventasis Tėvas išreiškė įsitikinimą, kad pačios Jungtinės Tautos ir ją grindžiantys tarptautiniai susitarimai yra esminės prielaidos tiek taikai, tiek tarptautinei teisei gyvuoti.

Tarptautinė teisė, pabrėžė Šventojo Sosto diplomatas, ne tik padeda išvengti konfliktų, bet ir tokių tarptautinių santykių, kurie yra pagrįsti vien „baimės ir nepasitikėjimo“ etika, potencialiai vedančiai link abipusės destrukcijos, neatmetant ir žmonijos susinaikinimo galimybės. Jungtinių Tautų chartija tokioje perspektyvos yra pamatinė juridinė norma, kuri leidžia išspręsti nesutarimus derybomis, tarpininkavimu ar bylinėjimusi.

Jungtinių Tautų Saugumo tarybos vaidmuo, teisingas ir nešališkas, įgyvendinant teisės principą yra labai svarbus, tačiau tai ir kiekvienos valstybės narės pirminė atsakomybė. Tai apima ir persekiojimą už tarptautinius nusikaltimus ir didelius žmogaus teisių pažeidimus. Svarbu, kad daug valstybių ne kartą pakartojo, jog netoleruos genocido, karo nusikaltimų, nusikaltimų prieš žmoniją, didelių humanitarinių ir žmogaus teisių pažeidimų.

Tokios valstybių atsakomybės išraiška buvo kriminalinių tribunolų įsteigimas specialiai vienai ar kitai situacijai ištirti bei nustatyti atsakinguosius, juos teisingai nubaudžiant.

Atsakomybė už dideles neteisybes ir žmogaus teisių pažeidimus, poreikis atstatyti teisingumą neturi būti ignoruojamas ar paaukojamas vardan laikino, neapčiuopiamo pseudostabilumo. Taika gali būti tvari ir ilgalaikė tik tada, kai ranka į ranką eina su teisingumu. Tiesos atradimo pastangos yra lemiamos taikai ir susitaikymui, ypač pokonfliktinėse situacijose, pabrėžė Šventojo Sosto delegacijos vadovas. Po teisingumo nustatymo kitas žingsnis yra pagalba ir kompensacija aukoms, ypač toms, kurios pažeidžiamiausios ir daugiausia nukentėjusios – moterims, vaikams, etninėms ir religinėms mažumoms, kurių balsai paprastai mažiausiai girdimi taikos derybose. (RK / Vatican News)

2018 gegužės 19, 12:05