Paieška

Vatican News
Spaudos apžvalga Spaudos apžvalga 

Savaitė Lietuvoje (gegužės 26)

„Šventumas neatims nei lašo tavo veiklumo, gyvybės ar džiaugsmo. Priešingai, tapsi tuo, kokį tave matė kurdamas Tėvas“.

Kastantas Lukėnas – Kaunas

Arkivyskupas Gintaras Grušas Sekminių homilijoje kalbėjo apie šventumą, sklaidydamas neteisingus išankstinius įsivaizdavimus: noras būti laisvu ir laimingu visai neprieštarauja šventumo siekiui. Ganytojas kvietė skaityti neseniai popiežiaus Pranciškaus šventumo tema paskelbtą paraginimą ir citavo iš jo: „Šventumas neatims nei lašo tavo veiklumo, gyvybės ar džiaugsmo. Priešingai, tapsi tuo, kokį tave matė kurdamas Tėvas“.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas Sekminių homilijoje sugretino žmonių nesusikalbėjimu paženklintą  Babelio bokšto projektą – ir jam priešingą Sekminių iniciatyvą, kai per maldą priimama galia iš aukštybių, kai suburiami, suvienijami skirtingi žmonės. Sekminėse Dievo siųstoji Dvasia suburia žmones – jie vėl ima vienas kitą suprasti. Meilė ir solidarumas daro žmogų labiau žmogumi, – sakė ganytojas.

Vilkaviškio vyskupijos svetainėje aprašyti Kryžių šventovėje švęsti Sekminių atlaidai. Iš Kalvarijos parapijos pranešama apie renginius, kuriais paminėtas prieš 120 metų čia vykęs vyskupo Antano Baranausko vizitas. Anuometinis vyskupo vizitas išties įspūdingas: tęsėsi keturias dienas, beveik keturiems tūkstančiams buvo suteiktas Sutvirtinimas, beveik 10 tūkst. žmonių priėmė Atgailos sakramentą.

Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija šventė dangiškojo globėjo gimtadienį. Sekminių vakare Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko paramos koncertas, skirtas paremti Šilainiuose statomai Šv. Jono Pauliaus II bažnyčiai. Gegužės pradžioje parapijos atstovai lankėsi Lenkijoje šv. Jono Pauliaus II atminimo vietose, Krokuvoje susitiko su kardinolu Stanislawu Dziwiszu.

Laikraščio „XXI amžius“ pavasariškai margoje „Katalikų bendruomenių“ skiltyje pasakojama apie Sekminių šventę Nemunėlio Radviliškyje: čia kun. Ernesto Želvio iniciatyva jau kelerius metus ji švenčiama ypatingai, po Mišių suburiant parapijiečius bendrystei.

Sekminių išvakarėse pusšimtis maldininkų iš Švenčionių lankėsi Rumšiškėse ir šventė Mišias Račkiškės koplyčioje. Ši koplyčia iki 1947m. priklausė Švenčionių Visų Šventųjų parapijai, po to buvo perkelta į Liaudies buities muziejų.

Tauragės katalikių moterų draugijos iniciatyva surengta tauragiškių maldinga kelionė į Trakus, joje dalyvavo ir moksleiviai, dalyvavę piešinių konkurse Marijos garbei.

Gegužės mėnesį Trakų baziliką gausiai lankė ir žemaičių maldininkai iš Telšių.

„XXI amžius“ ir portalas „Jūsų Panevėžys“ pranešė apie Švč. Trejybės bažnyčioje atidarytą šventųjų relikvijų lobyną. Relikvijorius surinko ir ekspoziciją įrengė bažnyčios rektorius kun. dr. Simas Maksvytis. Ekspozicijoje yra ir relikvijų , susijusių su tremtimi: pavyzdžiui, vysk. Kazimiero Paltaroko ranka rašytas mišiolas, kuris kunigui į lagerį buvo nusiųstas įvyniotas su lašiniais.

Praėjusį šeštadienį Vilniaus gatvėmis žygiavo eisena „Mes už šeimą“, kurią organizavo daugiavaikių šeimų asociacija „Mes“. Minint Tarptautinę šeimos dieną toks šventinis renginys vyko penktą kartą.

Praėjusį trečiadienį Trakų klebono kun. Jono Varanecko kvietimu visų trijų Lietuvoje veikiančių kunigų seminarijų auklėtiniai bendrai maldai ir bendrystei susirinko prie Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos. Susitikime savo pašaukimo istorija pasidalijo kardinolas Audrys J. Bačkis, taip pat vadovavęs koncelebruotinėms Mišioms, kurias aukojo drauge su seminarijų rektoriais, ugdytojais ir dvasios tėvais. 

Kauno kunigų seminarija ir šiemet buvo atvėrusi savo aplinką kūrybinėms dirbtuvėms. Menininkų darbai eksponuojami Švč. Trejybės bažnyčios koplyčioje.

Šeštadienį Telšių kunigų seminarijoje vyko Atvirų durų diena, o sekmadienį į šlovinimą, konferenciją, šventinę eiseną, Mišias ir agapę kvietė jau penktojo Palaiminimų sekmadienio programa.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje rašoma dvidešimtmetį minintį Kretingoje veikiantį Šv. Klaros seserų vienuolyną. Lietuvoje pirmajame ir vieninteliame klarisių vienuolyne šiuo metu gyvena devynios seserys. Jos dalijasi atsiminimais apie bendruomenės pradžią ir vieta pranciškoniškoje šeimoje; jų dvasingumą apibūdina antraštė „Visiems artimos uždaros seserys“.

Paskelbtas jau 27-asis „Matulaičio respublikos“ numeris – tai Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos socialinių veiklų laikraštis, leidžiamas keletą kartų per metus. Turiningame gegužės numeryje „nevaldiškai“ aptariamos Tėvynės, Valstybės atkūrimo šimtmečio temos, įprasminant jas savo kasdieniais darbais ir savanoriškais įsipareigojimais. Rašoma apie Šeškinės dienos centrą, programą „Tranzitas“, skirtą paaugliams ir jų šeimoms, „Atvirą bendruomenę“, padedančią turintiems proto negalę bei jų šeimoms, džiaugiamasi daugiau kaip dešimtmetį gyvuojančiu Pal. J. Matulaičio katalikišku darželiu.

Ketvirtadienį minėta Pasaulinė maldos už Bažnyčią Kinijoje diena. O trečiadienį Kauno viešojoje bibliotekoje vyko kun. prof. Romualdo Dulskio knygos „Konfucijus ir Kristus“ pristatymas. „Bernardinai.lt“ dienraštyje knygos redaktorė Asta Petraitytė supažindina su šios ir kitų knygų  autoriaus, teologo, religijotyrininko, ekumenisto, sinologo hab. dr. Romualdo Dulskio ilgamečio triūso vaisiumi. Konfucianizmas skaitytojo akims atveriamas kaip asmens, o taip pat visuomenės tobulėjimo kelias, jis nuosekliai gretinamas su krikščionybėje išgyvenamu šventėjimo keliu.

„Bernardinai.lt“ pristatoma taip pat knyga, „Liuteronybė. Kas tai?“. Apie knygą pasakoja jos vertėja teologė Vilma Sabutienė, liuteronų vyskupo Mindaugo Sabučio žmona, drauge pakomentuodama šių dienų liuteronų tapatybės klausimus.

Lietuvos Kolpingo draugija mini 25-ąsias veiklos metines. Ta proga Lietuvoje lankėsi Europos Kolpingo draugijų atstovai, šeštadienį Kaune vyko konferencija tema „Už kokias vertybes pasisako Europa?“

Kastantas Lukėnas, savaitės apžvalga
2018 gegužės 26, 11:57