Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I Popiežius Pranciškus ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I 

Patriarchas Baltramiejus lankysis Romoje gegužės 23 dieną

Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus atvyksta į Romą pagerbti apaštalų šv. Pilypo ir Jokūbo relikvijas. Relikvijos saugojamos Dvylikos apaštalų bazilikoje Romos istoriniame centre.

Patriarchas Baltramiejus vadovaus pamaldoms prie apaštalų Pilypo ir Jokūbo relikvijų trečiadienį, gegužės 23 dieną 18,30 val. Po pamaldų ortodoksų Bažnyčių dvasinis vadovas susitiks su Dvylikos apaštalų bazilikos pranciškonų konventualų ir parapijos bendruomene, susitikime dalyvaus konventualų kapitulos nariai su Generaliniu ministru br. Marco Tasca.

Apie Ekumeninio patriarcho piligriminę kelionę į Romą, kurią patvirtino Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba,  pranešė bazilikos klebonas.

Konstantinopolio ekumeninio patriarcho Baltramiejaus apsilankymas Dvylikos apaštalų bazilikoje yra ypatingo dėmesio ženklas katalikų ir ortodoksų Bažnyčių dialogo ir brolystės kelyje. Popiežius Pranciškus ir patriarchas Baltramiejus – tai du nenuilstantys šio kelio architektai, parašė bazilikos klebonas br. Angelo Stoia Popiežiškos Šv. Bonaventūros teologijos fakulteto mėnraščio publikacijoje.

Romos vyskupijoje saugojamos iš viso septynių apaštalų relikvijos: šventųjų Petro, Simono ir Judo – Šv. Petro bazilikoje, šv. Pilypo ir Jokūbo - Dvylikos apaštalų bazilikoje, Šv. Pauliaus – Pauliaus už mūrų bazilikoje ir šv. Baltramiejaus – Tibro salos Baltramiejaus bazilikoje (SAK / Vatican News)

2018 gegužės 19, 15:21