Paieška

Vatican News
Vietnamo vyskupų vizito "Ad limina" susitikimas su popiežiumi 2018 kovo mėn. Vietnamo vyskupų vizito "Ad limina" susitikimas su popiežiumi 2018 kovo mėn.  (Vatican Media)

Neeilinis jubiliejus Vietnamo kankiniams atminti

Vietnamas tapo kankinių žeme vos tik atvykus pirmiesiems misionieriams dominikonams ir pranciškonams, paskui kuriuos sekė jėzuitai. Vietname nuo 1625 iki 1886 metų buvo paskelbi 53 įsakai prieš krikščionis. Manoma, kad tame laikotarpyje buvo nužudyta apie 130 000 krikščionių.

Katalikų Bažnyčia Vietname paskelbė neeilinį jubiliejų kankinių kanonizavimo metinėms atminti.

Vietnamo Bažnyčia kankinių atminimo jubiliejų, skirtą kanonizavimo trisdešimtmečiui pradės  birželio 19 dieną iškilmingomis Eucharistijomis trijose šalies vietovėse, praneša Azijos katalikų portalas UCAN.

Vietnamo kankinius kanonizavo šv. popiežius Jonas Paulius II 1988 metų birželio 19 dieną. Šventaisiais buvo paskelbta 117 kankinių – dvasininkų, vienuolių, misionierių ir pasauliečių. Jų dauguma, 96 buvo vietnamiečiai, kiti 21 - europiečiai. Vietnamo kankiniai gyveno ir žuvo skirtingais laikotarpiais kilusiose antikrikščioniškų persekiojimų bangose XVIII iki XIX amžiais.

Kankinių beatifikacijos procesai irgi vyko skirtingais laikotarpiais. 64 kankinius palaimintaisiais paskelbė popiežius Leonas XIII 1900 metais, 28 - šv. Popiežius Pijus X 1906 ir 1909 metais ir 25 - popiežius Pijus XII 1951 metais.

Kreipimesi į vietnamiečius katalikus Vyskupų konferencijos pirmininkas paragino kanonizavimo metinių jubiliejų švęsti kankinių dvasia, liudijant Dievą ir Evangelijos Gerąją Naujieną kasdieniame gyvenime, vykdant gailestingumo darbus vargstantiesiems, ligoniams, neįgaliesiems, kaliniams ir vienišiems seneliams, kaip būdą susitikti Jėzų.

Vyskupas paragino katalikus sumažinti nereikalingas išlaidas, kad galėtų sušelpti stokojančiuosius arba paremti bažnyčių ir visuomeninės paskirties pastatų statymą ir kvietė darbuotis vardan bendrojo gėrio.

Jubiliejus bus pradėtas iškilmingomis Mišiomis Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje Hanamo provincijoje, La Vango Marijos šventovėje ir Ba Giongo piligrimų centre Tien Giango provincijoje. Šiose vietovėse iš neapykantos tikėjimui buvo nužudyta dešimtys tūkstančių vietnamiečių katalikų.

Jubiliejaus pradžia trijose krašto vietovėse apjungs visas krašto vyskupijas. Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje švęs Hanojaus arkivyskupija ir devynios šiaurinės krašto vyskupijos, La Vang Marijos šventovėje, įkurtoje prieš 220 metų, švęs Hue arkivyskupija ir penkios centrinio Vietnamo vyskupijos, Ba Giongo piligrimų centre – Hošimino arkivyskupija su devyniomis pietinėmis krašto vyskupijomis.

Vietnamas tapo kankinių žeme vos tik atvykus pirmiesiems misionieriams dominikonams ir pranciškonams, paskui kuriuos sekė jėzuitai. Vietname nuo 1625 iki 1886 metų buvo paskelbi 53 įsakai prieš krikščionis. Manoma, kad tame laikotarpyje buvo nužudyta apie 130 000 krikščionių.

Iš jų kankiniais ir šventaisiais paskelbti 117. Dauguma šventųjų kankinių buvo nukirsdinti, kiti – pasmaugti, sudeginti gyvi, sukapoti arba nukankinti kalėjimuose. Vietnamo kankiniai mini lapkričio 24 dieną.

2018 gegužės 09, 14:28