Paieška

Vatican News
Samarkandas Samarkandas 

Katalikai Uzbekistane – vyskupas, penki kunigai ir trys tūkstančiai tikinčiųjų

Tautų Evangelizavimo kongregacijos žinių agentūra Fides paskelbė trumpą pokalbį su Uzbekistano apaštališkuoju administratoriumi vysk. Jerzy Maculewicziumi.

Patys meldžiamės ir visus prašome melstis, kad Viešpats duotų naujų kunigų, kurie galėtų sustiprinti mūsų gretas, sakė vyskupas, prisipažindamas, kad šiuo metu jo vadovaujamai mažai bendruomenei tarnaujantys kunigai jaučiasi šiek tiek pavargę, nesuspėja atlikti visų darbų. Tačiau, kad ir kaip būtų, stengiamės, kad nė vienas nebūtų paliktas  ar neišgirstas.

Uzbekistano katalikų bendruomenę sudaro maždaug trys tūkstančiai narių, priklausančių penkioms parapijoms, veikiančioms miestuose - Taškente, Bucharoje, Samarkande, Ferganoje ir Urgenče. Taškento parapiją paprastai lanko ne tik katalikai, bet taip pat asmenys, susidomėję Evangelijos žinia. Jie stebi mūsų gyvenimą, domisi, o vėliau kai kurie apsisprendžia pradėti katechumenatą. Štai šiemet Velyknakčio budėjimo metu krikšto sakramentas buvo suteiktas devyniems suaugusiems, o Velykų rytą buvo pakrikštyti penki kūdikiai. Nors, prisipažino vyskupas, tai beveik nepadidino bendro katalikų skaičiaus, nes maždaug tiek pat bendruomenės narių per pastaruosius vienerius metu emigravo – kas į Rusiją, kas į Lenkiją, kas dar kitur. Vis dėlto, sakė vyskupas Maculewicz, mes džiaugiamės, nes, nepaisant emigracijos, tų kasmet atsirandančių naujų narių dėka  mūsų bendruomenė nemažėja.

Iš Lenkijos kilęs 63 metų amžiaus vyskupas, priklausantis pranciškonų konventualų ordinui, mažajai Uzbekistano bendruomenei vadovauja nuo 2005 m. Uzbekistano gyventojų dauguma – apie 80% - yra musulmonai. Apie 8% priklauso Ortodoksų Bažnyčiai (Maskvos patriarchatui). Katalikų, kaip minėta, tėra apie tris tūkstančius.  (JM / FIDES)

2018 gegužės 30, 17:10