Paieška

Vatican News
Arkivysk. Konrad Krajewski Arkivysk. Konrad Krajewski 

Konrad Krajewski: ši kardinolystė – vargšams

Šiame paskyrime nėra „manęs“, šis skyrimas skirtas kažkuria prasme visiems, kuriems jis padeda, ir visiems savanoriams, kurie kas vakarą išsiruošia lankyti vargšų.

„Šis kardinolo skyrimas – vargšams ir savanoriams, mano nuopelnų čia nėra“. Taip apaštališkasis elemozinarijus (išmaldininkas) vyskupas Konrad Krajewski reagavo į žinią, kad birželio pabaigoje bus paskirtas kardinolu. „Tai netikėta, nelaukta, tai vargšų ir savanorių nuopelnas“, pabrėžia vyskupas. „Sužinojau taip pat kaip jūs. Šis skyrimas ne man, o elemozinarijui. Aš dariau tik tai, ką Šventasis Tėvas norėjo, kad daryčiau. Tai ne asmeninis reikalas, o pareigos, kurias atlieku – esu jo karitatyvinė ranka. Šiame paskyrime nėra „manęs“, pakartojo vyskupas Krajewski. Pasak jo, šis skyrimas skirtas kažkuria prasme visiems, kuriems jis padeda, ir visiems savanoriams, kurie kas vakarą išsiruošia lankyti vargšų.

„Man kyla tokia mintis: pirmieji kardinolai buvo diakonai, kurie tarnavo vargšams, nes diakonai yra dėl vargšų..., sakė popiežiaus išmaldininkas. Pasak vyskupo, dabar tarnystė bus dar didesnis iššūkis. Duodamas interviu Šventojo Sosto žinių tarnybos (VaticanNews) žurnalistui, vyskupas Krajewski sakė esąs labai sutrikęs, nes popiežius jam nieko nebuvo minėjęs, ir žinią jis išgirdo tik sekmadienio vidudienį.

 Vyskupas Konrad Krajewski gimė Lenkijoje, Lodzės mieste 1963 m. Baigę studijas Lodzės seminarijoje ir Liublino katalikų universitete, 1988 m buvo įšventintas į kunigus. Porą metų vikariavo keliose parapijose. 1990 m. išvyko studijuoti į Romą. 1993 m. apsigynė liturgijos licencijatą Šv. Anzelmo institute, o 1995 m. teologijos doktoratą Popiežiškajame šv. Tomo universitete.

Studijuodamas Romoje bendradarbiavo su popiežiaus liturginių apeigų tarnyba, buvo ligoninės kapelionas. 1995 m. grįžęs į Lodzę, tapo arkivyskupo ceremonmeisteriu, dėstė liturgiją.

1998 m. grįžo į Romą ir buvo priimtas į popiežiaus liturginių apeigų tarnybą. 2013 m. popiežius Pranciškus jį paskyrė savo išmaldininku nominavo vyskupu. (DŽ / VaticanNews)

2018 gegužės 29, 10:05