Paieška

Vatican News
Arkivyskupas. Desiré Tsarahazana Arkivyskupas. Desiré Tsarahazana 

Ketvirtasis Madagaskaro kardinolas

Būsimo kardinolo šūkis toks pat, kaip palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, žodžiai iš apaštalo Pauliaus laiško romiečiams: „nugalėk pikta gerumu“.

Toamasinos, Madagaskare, arkivyskupas Désiré Tsarahazana, kaip ir kiti trylika ganytojų, kurie bus pakelti kardinolais birželio 29 dieną, per apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę Romoje,  žinią apie savąjį paskyrimą gavo visai netikėtai, po to, kai būsimų kardinolų vardus ir pavardes gegužės 20 dienos sekmadienio vidudienio susitikime išvardijo popiežius Pranciškus. Kaip pakomentavo arkivyskupas Tsarahazana, tą akimirką jis iš važiavo iš vieno sielovadinio susitikimo į kitą.

Birželio 13 būsimas kardinolas peržengs 63 metų slenkstį. 1955 metais gimęs Tsarahazana 1970-aisiais įstojo į mažąją seminariją, po to, apsisprendęs tapti kunigu, tęsė teologijos ir filosofijos studijas, kurias užbaigė 1986 metais. Tais pačiais metais, rugsėjo 28 dieną, buvo įšventintas kunigu. Darbavosi parapijoje, jaunimo sielovadoje ir seminaristų ugdyme.

2000 metais Désiré Tsarahazana, šv. Jono Pauliaus II potvarkiu, buvo paskirtas Fenoarivo Atsinanana vyskupu; vyskupo šventimus gavo kitų metų vasario 18-ąją. Benedikto XVI potvarkiu 2008 metais paskirtas Toamasinos vyskupu, o 2010-aisiais, pertvarkius vyskupiją į arkivyskupiją – arkivyskupu. Beje, jo vyskupiškas šūkis toks pat, kaip palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, žodžiai iš apaštalo Pauliaus laiško romiečiams: „nugalėk pikta gerumu“ (Rom 12,21). Dabar, popiežiaus Pranciškaus pasirinkimu, vyskupas madagaskarietis paskirtas vienu iš kardinolų kolegijos narių, kurie dalyvauja ne vien savo krašto, bet visuotinės Bažnyčios reikaluose ir renka apaštalo Petro įpėdinį.

Pasak Madagaskaro spaudos, šis paskyrimas yra dėmesys Magadaskaro Bažnyčiai ir tautai, kuri, galima prisiminti, išgyvena ne pačius geriausius laikus, didelius ekonominius sunkumus. Beje, per pastaruosius 50 metų tai jau ketvirtas Madagaskaro ganytojas, paskirtas kardinolu. Prieš kurį laiką Madagaskaro spaudoje buvo cituojami bažnytiniai šaltiniai, pasak kurių popiežius Pranciškus galėtų aplankyti Madagaskaro salą 2019 metais. Nuo pirmo ir kol kas vienintelio popiežiaus vizito, šv. Jono Pauliaus II kelionės 1989-aiaisiais, jau praėjo nemažai metų. Primename, kad iš beveik 25 milijonų Madagaskaro gyventojų 45 procentai yra krikščionys: pusė katalikų, pusė priklausančių įvairioms protestantų bendruomenėms ir Bažnyčioms. (RK / Vatican News)

2018 gegužės 23, 17:33