Paieška

Vatican News
Arkivysk. Angelo De Donatis Arkivysk. Angelo De Donatis 

Angelo De Donatis: kardinolystė – ne garbė, bet priminimas, kad reikia tarnauti

Tarp keturiolikos naujų kardinolų, kurie bus iškilmingai paskirti birželio 29 d. vyksiančios konsistorijos metu yra ir Popiežiaus vikaras Romoje arkivysk. Angelo De Donatis.

Kad jis bus paskirtas kardinolu buvo galima tikėtis, nes iki šiol visi popiežiaus vikarai Romoje – tai yra ganytojai, popiežiaus vardu vadovaujantys jo vyskupijai – buvo kardinolai. Vis dėlto arkivysk. De Donatis apie popiežiaus sprendimą iš anksto nebuvo informuotas. Šventojo Sosto žinių tarnybai duotame interviu jis sakė, kad apie būsimą skyrimą kardinolu jis sužinojo keliaudamas automobiliu. Sekminių iškilmės Mišias jis aukojo vienoje Romos periferijos parapijoje ir grįždamas į Lateraną buvo pasileidęs radiją.

„Kai kas mano, kad kardinolystė tai garbė, tai išskirtinis pripažinimas, o iš tiesų tai tik priminimas, kad reikia visiškai atsidėti tarnavimui, sakė būsimasis kardinolas. Tai ir priminimas, kad reikia būti pasiruošusiems kankinystei – jei ir ne kraują pralieti, tai aukoti savo gyvenimą, su meile tarnauti kiekvieną dieną“.

Būsimasis kardinolas Popiežiaus vikaras Romoje Angelo De Donatis gimė 1954 m. pietų Italijos Apulijos regione. Baigęs vietinę kunigų seminariją 1980 m. buvo įšventintas kunigu, tačiau atvykęs į Romą tęsti studijų, pasiliko tarnauti šiame mieste. Dirbo vikaru ir klebonu keliose miesto parapijose, buvo Romos vyskupijos kunigų seminarijos dvasios tėvas. 2014 m. buvo pakviestas vadovauti popiežiaus Gavėnios rekolekcijoms. Jau kitais metais Pranciškus jį paskyrė vyskupu augziliaru, o pernai – savo vikaru Romoje, tai yra ganytoju, kuris popiežiaus vardu vadovauja Romos vyskupijai. Tikrasis Romos vyskupas yra popiežius. (JM / VaticanNews)

2018 gegužės 24, 16:46