Paieška

Vatican News
Palaimintasis Teofilius Matulionis Palaimintasis Teofilius Matulionis 

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo konkursas moksleiviams

Teofiliaus Matulionio fondas Lietuvos mokyklose, tuoj po Velykų atostogų, skelbia literatūrinių rašinių ir piešinių konkursą, skirtą palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimui ir būsimam susitikimui su popiežiumi Pranciškumi šį rugsėjį. Moksleivių konkurso tema: palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus.

Įvairaus amžiaus moksleiviai per kelias literatūros, dailės, etikos ar tikybos pamokas rašys ir pieš šių dviejų ypatingų asmenybių gyvenimo ir veiklos motyvais.

„Geriausi rašiniai bus skelbiami internetinėje spaudoje, skaitomi katalikų radijo “Mažosios studijos“ laidose. Geriausi piešiniai birželio pradžioje Vilniuje bus pristatyti parodoje ir aukcione, kuriame dalyvaus ambasadoriai, dvasininkai, verslininkai, politikai.“

TM fondas įsteigia tris premijas už geriausius rašinius ir tris – už geriausius piešinius. Pirmųjų vietų laimėtojams bus skiriamos piniginės premijos.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondas primena Teofiliui Matulioniui ir popiežiui Pranciškui būdingas savybes. „Vyskupo Teofiliaus biografijoje – drąsus ir ištikimas darbas žmonių labui, Sovietų Rusijos kalėjimai ir lageriai, sugrįžimas į nepriklausomą Lietuvą, pokario metai, naujas kalinimas ir nepalaužiama laikysena okupacijos sąlygomis. Popiežius Pranciškus – tai šių dienų Katalikų Bažnyčios atgaiva, troškimas suprasti kiekvieną žmogų, jautrumas vargšams ir atstumtiesiems, nuoširdus ir paprastas bendravimas su kitomis religijomis, jaunimu, žiniasklaida. Įsivaizduojant popiežiaus apsilankymą Lietuvoje, pirmiausia iškyla jo paties pasirinkti susitikimai su buvusiais politiniais kaliniais ir tremtiniais, Holokaustą išgyvenusiais žydais, jaunimo atstovais, apsilankymas KGB požemiuose, kur buvo kalinamas ir T. Matulionis“. (SAK/Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas)

2018 balandžio 14, 11:25