Vatican News
Palaimintasis Liucijus Botovasoa Palaimintasis Liucijus Botovasoa 

Madagaskariečio kankinio beatifikacija. Liucijus Botovasoa - palaimintasis

Budeliai išgirdo jį besimeldžiantį žodžiais: „Mano Dieve, atleisk šiems broliams. Mano ant žemės pralietas kraujas tebūna vardan tėvynės išgelbėjimo“.

Saulius Augustinas Kubilius - Vatikanas

Sekmadienį, balandžio 15 dieną Madagaskare, vadovaujant Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui, palaimintuoju paskelbtas pirmasis Madagaskaro Bažnyčios kankinys, pasaulietis Liucijus Botovasoa (1908-1947). Popiežius Pranciškus patvirtino Kongregacijos dekretą dėl šeimos tėvo ir pranciškono tretininko kankinystės 2017 metais. Liucijus Botovasoa buvo nužudytas 1947 metais iš neapykantos tikėjimui.

Kankinystė

Palaimintasis Liucijus mirė kankiniu pagal dieviškojo mokytojo Jėzaus pavyzdį, pasakojo kardinolas Anglo Amato Šventojo Sosto naujienų portalui „Vaticannews“. Eidamas keturiasdešimtuosius metus Liucijus Botovasoa Madagaskare liepsnojančio pilietinio karo kontekste dėl savo krikščioniško tikėjimo atsisakė šaudyti į nekaltus gyventojus, nepasidavė grasinimams ir buvo nuteistas mirtimi. 1947 balandžio 16 dieną vedamas į egzekuciją, Liucijus paprašė minutės asmeninei maldai. Budeliai išgirdo jį besimeldžiantį žodžiais: „Mano Dieve, atleisk šiems broliams. Mano ant žemės pralietas kraujas tebūna vardan tėvynės išgelbėjimo“. Liucijus buvo nukirsdintas, jo kūnas įmestas į upę. 

Praėjus šešiolikai metų mirties bausmę įvykdęs vyriškis išpažino vienam misionieriui, sakydamas „Tėve, tai aš nukirsdinau Liucijų Botovasoa. Prieš mirtį jis man pasakė: „Kai tikrai manęs reikės, būsiu šalia““. Buvęs budelis prieš mirtį spėjo priimti Krikštą.

Garbingojo Dievo tarno Lucijaus Botovasoa beatifikacija įvyko Vohipeno parapijoje, Madagaskaro rytuose, kurioje palaimintasis, būdamas keturiolikmetis, buvo pakrikštytas ir priėmė Pirmąją Komuniją 1922 metų Velykų sekmadienį. Jis yra trečiasis Madagaskaro Bažnyčios palaimintasis po palaimintųjų Viktoro Rasoamanarivo ir Rafaelio Rafiringa.

Pasak kardinolo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto, palaimintasis Liucijus buvo pavyzdingo gyvenimo krikščionis.

„Lucijus Botovasoa, išėjęs dieviškojo mokytojo Jėzaus mokyklą, mokė daryti gera, su artimu gyventi taikoje, kurti svetingą tikinčiųjų bendruomenę. Jis į blogį atsiliepdavo meilės darbais, į nevienybę – bendryste, į melą – gerumu. Jis buvo tikras gerumo gyvenime mokytojas: buvo geras pilietis, meilus tėvas ir rūpestingas sutuoktinis.“

Šventumas santuokiniame gyvenime

Katalikas mokytojas ir katechetas Liucijus Botovasoa aktyviai skleidė Trečiojo pranciškonų ordino idėjas ir pagal jas gyveno. Liucijus gavo mokytojo diplomą jėzuitų kolegijoje, būdams dvidešimt dviejų susituokė su Suzanne Soazana, su kuria sulaukė aštuonių vaikų.

Būdamas įsitikinęs krikščionis jis siekė šventumo santuokiniame gyvenime. Atsivėręs tretininkų dvasingumui, sukūrė pirmąją broliją. Apsivilko pranciškonų tretininko abitu 1944 metų gruodžio 8 d. ir nuo tada tapo ypatingai pamaldžiu vargdieniu, vietoj prabangių dėvėjo paprastus rūbus. Pasninkavo du kart per savaitę: trečiadieniais ir penktadieniais. Vidurnaktį keldavosi ir atsiklaupęs melsdavosi. Ketvirtą ryto nuskubėdavo į bažnyčią, kurioje pasilikdavo iki rytmečio Mišių.

Dvasinis palikimas

Iš dvasinio pranciškono širdies sklido džiaugsmas gyvenimu, nuolatinė malda, visada turėdavo su savimi rožinį, pasakojo prieš beatifikacijos ceremoniją kardinolas Angelo Amato. Pasak jo, naujasis Madagaskaro palaimintasis mus visus moko gyventi pagal Evangeliją, kuri yra gyvybės, ne mirties knyga.

2018 balandžio 14, 14:45