Paieška

Vatican News
Kardinolo Parolin sutiktuvės Port Moresby Kardinolo Parolin sutiktuvės Port Moresby 

Kardinolas Parolinas: Okeanijos vyskupai atsakingi už bendruosius namus

Bus diskutuojama ne tik apie gamtos apsaugą, bet ir apie humanitarinę paramą ir žmogaus teises, nes gamtos katastrofos, vandens stygius ir tarša visame pasaulyje sukelia skurdą, socialinį neteisingumą, tautų kraustymąsi, migraciją ir socialinius neramumus.

Saulius Augustinas Kubilius – Vatikanas

„Kūrinijos dovanos atžvilgiu reikia radikalaus atsivertimo, tiek visuomenės veikėjų, tiek pavienių asmenų, pašauktų atsakingam ir blaiviam gyvenimo būdui“. Šią žinią kardinolas Pietro Parolin, Popiežiaus valstybės sekretorius, perdavė Okeanijos vyskupams, šioms dienomis dalyvaujantiems Okeanijos vyskupų konferencijų federacijos (Fcbco) plenarinės asamblėjos darbuose Papua Naujosios Gvinėjos sostinėje Port Moresby. Apie kardinolo pirmuosius susitikimus Papua Naujojoje Ginėjoje pranešė Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“.

„Rūpinimasis mūsų Okeanijos bendraisiais namais. Neribotos kaip jūra galimybės“ – tokia asamblėjos tema, kurios metu ganytojai kalbės apie klimato kaitos pasekmes žemyno kraštams. Bus diskutuojama ne tik apie gamtos apsaugą, bet ir apie humanitarinę paramą ir žmogaus teises, nes gamtos katastrofos, vandens stygius ir tarša, visame pasaulyje sukelia skurdą, socialinį neteisingumą, tautų kraustymąsi, migraciją ir socialinius neramumus.

Į Naujosios Gvinėjos sostinę atvykusį Vatikano valstybės sekretorių trečiadienio rytą pasitiko Port Moresby arkivyskupas, kardinolas John Ribat, Apaštališkasis nuncijus Kurian Mathew Vayalunkal ir daugiau kaip trys šimtai žmonių - kunigų, vienuolių ir pasauliečius. Kardinolas Parolin jo atvykimu besidžiaugiantiems žmonėms perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimą ir maldą už visą kraštą. „Viliamės dalytis Dievo meilės patirtimi per ateinančias kelionės Okeanijoje dienas“, pasakė kardinolas.

Okeanijos vyskupų konferencijų federacijos (Fcbco) asamblėjos posėdžiuose, kurie vyksta balandžio 11-18 dienomis, dalyvauja 75 vyskupai iš Australijos ir Naujosios Zelandijos, Ramiojo vandenyno salų, Papua Naujosios Gvinėjos ir Saliamono salų. Plenarinės asamblėjos dalyviams po kardinolo Ribato įvadinio sveikinimo kalbą pasakė kardinolas Pietro Parolin, visą dėmesį skyręs padėčiai Ramiojo vandenyno kraštuose popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si“ šviesoje.

„Okeanijos katalikų vyskupams nemažiau už klausimus apie vandenyno ekosistemą arba intensyvų šio milžiniško geografinio regiono ištekių naudojimą rūpi ir jais susiję žmonių migracijos ir pabėgėlių priėmimo klausimai.“

„Asamblėjos metu bus ieškoma atsakymų į gamtos ir socialinės padėties dabartiniu metu keliamus iššūkius, rasti konkrečių spendimų, kurie leistų atsiliepti į regiono ir jame gyvenančių bendruomenių, kurioms atstovaujame, poreikius“, pasakė Papua Naujosios Gvinėjos Vyskupų konferencijos sekretorius, kun. Victor Roche. Vietos katalikų vyskupams nemažiau už klausimus apie vandenyno ekosistemą arba intensyvų šio milžiniško geografinio regiono ištekių naudojimą rūpi ir jais susiję žmonių migracijos ir pabėgėlių priėmimo klausimai.

2018 balandžio 13, 17:06