Paieška

Vatican News
Fundacijos „Centesimus Annus“ suvažiavimo pristatymo spaudos konferencija Šventojo Sosto Spaudos salėje Fundacijos „Centesimus Annus“ suvažiavimo pristatymo spaudos konferencija Šventojo Sosto Spaudos salėje 

Fundacija „Centesimus Annus“: Arkivysk. Martin: Vargstantieji sumoka už korupciją

Fundacija savo veiklos dvidešimtpenkmečio proga pakvietė grupę pasaulinio masto visuomenės vadovų, akademikų, profsąjungininkų, verslininkų ir ekspertų į suvažiavimą Vatikane gegužės 24-26 dienomis, kurio tema: „Naujosios politikos ir gyvenimo stiliai skaitmeninėje eroje“.

Šventojo Sosto fundacija „Centesimus Annus – Pro Pontifice“ minės įsteigimo 25-ąias metines tarptautinėje konferencijoje Vatikane. Fundaciją Bažnyčios socialiniam mokymui ugdyti ir plėsti įkūrė šv. Jonas Paulius II 1993 metais.

Fundacija savo veiklos dvidešimtpenkmečio proga pakvietė grupę pasaulinio masto visuomenės vadovų, akademikų, profsąjungininkų, verslininkų ir ekspertų į suvažiavimą Vatikane gegužės 24-26 dienomis, kurio tema: „Naujosios politikos ir gyvenimo stiliai skaitmeninėje eroje“.
Suvažiavime bus ieškoma naujų sprendimų, padedančių suprasti naujoves ekonomikos ir technologinės pažangos sferose. Dublino arkivyskupas D. Martin, su kitas prelegentais trečiadienį dalyvavęs suvažiavimo pristatymo spaudos konferencijoje Vatikane sakė Šventojo Sosto naujienų portalui Vaticannews.va, jog etika yra tikrasis ir akivaizdžiausias politinės, socialinės ir ekonominės veiklos matmuo.

Dublino arkivyskupas Diarmuid Martin:

„Bažnyčios socialinė doktrina turi būti įgyvendinta tikrovėje. Viena iš problemų yra nelygybės. Pav. jei Dubline nueinu į „Caritas“ labdaros valgyklą, pamatau, kad į ją užeina ir dirbantys žmonės, tačiau jų atlyginimas per menkas, kad vien iš jo pragyventų. Manau, be to, kad Bažnyčios socialinė doktrina taip pat turi spręsti nusikalstamumo ir korupcijos problemą: kam tenka sumokėti korupcijos kainą? Vargstantiesiems!“

Fundacijos prezidentas Domingo Sugranyes Bickel:

„Švenčiame fundacijos „Centesimus Annus – Pro Pontifice“ įsteigimo jubiliejų, kasmet rengiame suvažiavimus, pagrindinį dėmesį juose skiriame Bažnyčios socialinės doktrinos klausimams. Fundacijos dvidešimt penkmečio suvažiavime vienas iš prelegentų bus ortodoksų patriarchas Baltramiejus I, kuris pristatys temą „Bendra krikščioniška darbotvarkė vardan bendrojo gėrio“.“

„Centesimus annus“ - vieną iš svarbiausių šv. Jono Pauliaus II socialinių enciklikų

 

Fundacija pavadinta „Centesimus annus“ pagal vieną iš svarbiausių popiežiaus šv. Jono Pauliaus II socialinių enciklikų, kuri buvo paskelbta 1991 metais minit Bažnyčios naujųjų laikų socialinės doktrinos pamatu vadinamos popiežiaus Leono XIII enciklikos “Rerum novarum” šimtmetį. Jonas Paulius II, samprotaudamas apie žmonijos pažangą klausia kas yra pažanga, jei ji neveda į Kristų?!

Popiežius Pranciškus, savo pirmtakų pavyzdžiu, paprastai susitinka su metinių „Centesimus annus“ suvažiavimų dalyviais. Viename susitikime kalbėdamas apie jaunimo nedarbo problemą, popiežius kvietė į tai reaguoti ne tik kaip į ekonominę problemą, bet ir kaip į visuomenės ligą. Pasak jo, negalintis dirbti jaunimas apiplėšiamas, iš jo atimama viltis, iššvaistomos jaunimo energijos ir kūrybingumo atsargos.

Popiežius Pranciškus įsitikinęs, jog fundacijos „Centesimus Annus - Pro Pontifice“ pastangos yra būtinos siekiant, kad visoje žmonijos šeimoje įsiviešpatautų meilės civilizacija, teisingumas ir taika. „Reikia vykdyti tokias ekonomines politikas, kurios nesivadovautų tik pelno kriterijais, nedidintų atskirties ir nelygybės, bet skatintų integralią visų pasaulio tautų pažangą“. (SAK/VaticanNews)
 

2018 balandžio 19, 17:12