Vatican News
Kard. Fernando Filoni Kard. Fernando Filoni 

Bažnytiniai universitetai – „apvaizdos laboratorijos“ misijai

Kardinolas Filoni kalbėjo apie evangelizacijos ir universitetinio ugdymo ryšio svarbą pabrėždamas, kad bažnytiniai universitetai turi tapti „Apvaizdos duotomis laboratorijomis”, kurios padėtų vykdyti išeinančios Bažnyčios misiją.

Popiežiaus Urbono VIII universiteto pradžia ir  Tautų evangelizavimo kongregacijos pradžia bei jų perspektyvos būsimam misionieriui, kurį piešia popiežius Pranciškus savo apaštališkąja konstitucija „Veritatis gaudium“, skelbia apie jų atsakomybę naujoms kartoms atverti naują etapą ištikimybės Kristaus Evangelijos universalumui ir ištikimybės žmonių troškimui siekti tobulumo ir bendrojo gėrio. Taip sakė kardinolas Filoni, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas ir Urbono universiteto didysis kancleris, balandžio 9 d. universitetui minint Viešpaties apreiškimo šventę.

Kardinolas kalbėjo apie evangelizacijos ir universitetų formacijos sąsajas, svarstydamas apie dabartinį Bažnyčios ir pasaulio veidą. Pasak jo, nepaisant naujų programų ir iniciatyvų bažnyčioje auga tam tikro pesimizmo rizika, tendencija pasitraukti ir atsisakyti tęsti skleisti Evangeliją tautoms, kurių kultūra ir tradicijos, savo ruožtu, apsunkintos pokyčių, kuriuos iššaukė naujos technologijos ir sudėtingi ekonominiai - finansiniai procesai. Šiandien pasaulyje valdo „žmogiški dalykai“, tad reikia atidaus įsižiūrėjimo bei pritaikomų sprendimų. Turime suprasti kaip ir kodėl evangelizacija bei aukštesniosios studijos galėtų atnešti didesnių vaisių, kalbėjo kardinolas.

Kardinolas Filoni kalbėjo apie evangelizacijos ir universitetinio ugdymo ryšio svarbą pabrėždamas, kad bažnytiniai universitetai turi tapti  „Apvaizdos duotomis laboratorijomis”, kurios padėtų vykdyti išeinančios Bažnyčios misiją. (Fides)

2018 balandžio 12, 16:44