Paieška

Vatican News
Fatimos šventovė Fatimos šventovė 

Apsireiškimų tyrėjas pripažintas Garbinguoju Dievo tarnu

Praėjusios savaitės penktadienį, balandžio 13, popiežius Pranciškus buvo priėmęs Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Amato ir audiencijos metu suteikė leidimą Kongregacijai skelbti dekretus, kuriais patvirtinamos aštuonių kandidatų į palaimintuosius ir šventuosius herojiškos dorybės. Tarp jų yra „Fatimos apaštalu“ vadinamas portugalas kunigas Manuelis Nunes Formigao.

Praėjusios savaitės penktadienį, balandžio 13, popiežius Pranciškus buvo priėmęs Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Amato ir audiencijos metu suteikė leidimą Kongregacijai skelbti dekretus, kuriais patvirtinamos aštuonių kandidatų į palaimintuosius ir šventuosius herojiškos dorybės. Tai reiškia, kad šie asmenys, kurių šventumo bylos buvo pradėtos jų vyskupijose ir vienuolijos, o vėliau buvo tirtos Šventųjų skelbimo kongregacijoje Vatikane, yra oficialiai pripažįstami vertais skelbimo palaimintaisiais ir jiems suteikiami Garbingųjų Dievo tarnų vardai. Dabar prasideda naujas bylų etapas – bus laukiama stebuklo, malonės ženklo jų užtarimu.

Aštuoni nauji Garbingieji Dievo tarnai – trys kunigai ir penkios seserys vienuolės, gyveno  devynioliktajame ir dvidešimtajame amžiuje Kanadoje, Indijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Portugalijoje. Tarp jų yra „Fatimos apaštalu“ vadinamas portugalas kunigas Manuelis Nunes Formigao. Šis kunigas buvo pirmasis Bažnyčios įgaliotas Švč. M. Marijos apsireiškimų trims piemenėliams Fatimoje tyrėjas. Dar prieš apsireiškimų pabaigą, jau 1917 m. rugsėjį, jis kalbėjos su Mariją regėjusiais vaikais.

Manuelis Nunes Formigao gimė Portugalijoje 1883 m. Kai 1917 m. pasklido garsas apie trijų piemenėlių regėjimus, Portugalijos Bažnyčios vadovai dar palyginti jauną, bet gabų ir pamaldų kunigą pasiuntė į Fatimą susipažinti su padėtimi. Jis stebėjo 1917 m. rugsėjo 13-ąją vykusį trijų piemenėlių pokalbį su Švenčiausiąja Mergele, tačiau pats nieko nematė ir į vaikų liudijimus bei sužadintą kitų žmonių susidomėjimą žiūrėjo gana skeptiškai. Vaikų liudijimais jis patikėjo vėliau, palaipsniui analizuodamas jų pasakojimus. Jis dalyvavo ir paskutiniame vaikų susitikime su Švenčiausiąja Mergele 1917 m. spalio 13 d. Tą kartą kunigas Nunes, kaip ir kiti liudininkai, matė apsireiškimą lydėjusius nepaaiškinamus gamtos reiškinius, vadinamąjį saulės „šokį“. Ilgainiui tvirtai patikėjęs vaikų liudijimu, kunigas lemtingai prisidėjo prie to, kad Bažnyčia oficialiai pripažintų Marijos apsireiškimus. Vėliau kun. Manuel Nunes Formigao apsigyveno prie apsireiškimų vietoje Fatimoje pastatytos šventovės. Ten jis ir mirė 1958 m.

2018 balandžio 15, 10:13