Որոնել

Vatican News
Ֆրանչիսկոս Պապ Ֆրանչիսկոս Պապ  

Ֆրանչիսկոս Պապին 1 ապրիլի թուիթը: Օգտուինք քառասնորդացի ժամանակաշրջանէն:

Աստուծոյ դիմենք ապաշխարութեան իսկական ուղեւորութեան մը համար:

Վազգէն Աբարդեան - Վատիկան

1 ապրիլ 2019-ին,  ֆրանչիսկոս Պապ հրապարակեց նոր թուիթ մը, որուն մէջ յորդորեց օգտուիլ քառասնորդացի այն նպաստաւոր ժամանակշրջանէն , ու Աստուծմէ հայցենք որ օգնէ մեզի դարձի գալու ճշմարիտ ուղեւորութեան մը համար:

«Ապարդիւն չ՝անցնենք քառասնորդացի այս նպաստաւոր ժամանակը: Աստուծմէ խնդրենք, որ մեզ օգնէ՝ իսկական ապաշխարութեան ուղեւորութեան մը մէջ:» Գրեց ֆրանչիսկոս Պապ:
 

01/04/2019, 13:30