Որոնել

Vatican News
Յիսնակաց Յիսնակաց 

«Յիսնակացը ժամանակն է պատրաստուելու Քրիստոսի գալստեան» Ֆրաչիսկոս Պապին 2 դեկտեմբերի թուիթը։

կիրակի 2 դեկտեմբեր 2018-ին Լատին Եկեղեցւոյ մօտ Յիսնակացի առաջին կիրակի է

«Յիսնակացը ժամանակն է ընդունելու Տէրը որ մեզի կու գայ, ու ժամանակն է նայելու յառաջ եւ պատրաստուելու Քրիստոսի գալստեան»։ Այս եղաւ Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետին թուիթը որ լոյս տեսաւ կիրակի 2 դեկտեմբեր 2018-ին Քահանայապետական @pontifex թութրըեան կայքին վրայ Լատին Եկեղեցւոյ Յիսնակացի առաջին կիրակիին առիթով

02/12/2018, 09:30