Որոնել

Vatican News
Մանուկ Յիսուսը Մանուկ Յիսուսը 

«Յիսուսին նայելով կը տեսնենք Սէր Աստուծոյ դիմագիծը». Ֆրանչիսկոս Պապին 27 դեկտեմբերի թուիթը։

«Յիսուսը ճանչնանք մեր եղբայրներու դիմագիծին մէջ»։

«Յիսուսին նայելով կը տեսնենք Սէր Աստուծոյ դիմագիծը եւ կը սորվինք զայն ճանչնալու մեր եղբայրներու դիմագիծին մէջ»։ Այս եղաւ Ֆրանչիսկոս Պապին 27 դեկտեմբեր 2018-ին հրապարակած թուիթը, որուն մէջ Քահանայապետը դարձեալ շեշտը դրաւ Ծննդեան սիրոյ պատգամին վրայ, սիրոյ պատգամ որ աշխարհ եկաւ Յիսուսի գալուստով, որ մարդեղացաւ մեզի ու մեր փրկութեան համար։ 

27/12/2018, 13:30