Cerca

Vatican News
Յիսուս Թագաւոր սրբանակար: Յիսուս Թագաւոր սրբանակար: 

Ֆրանչիսկոս Պապին 14 նոյեմբերի թուիթը:

Յիսուս հարիւր առ հարիւր Սէր կ՝ակնկալէ:

Վազգէն Աբարդեան - Վատիկան

Չորեքշաբթի, 14 նոյեմբերին հրապարակած թուիթին մէջ Սրբազան Հայրը կը քաջալերէ ամբողջ սիրտով ու կեանքով սիրել Յիսուսը, դիտել տալով թէ Քրիստոս խստապահանջ է, Ան չի բաւարարուիր քիչով:

«Յիսուս չի բաւարարուիր տոկոսային սիրով, չենք կրնար զայն սիրել, 20, 50, 60 առ տոկոսով. կամ ամէն ինչ կամ ոչինչ:» Գրեց Ֆրանչիսկոս Պապ:
 

14/11/2018, 13:30