Որոնել

Vatican News
Հնդիկ հաւատացեալնէրէն առնուած լուսանկար Հնդիկ հաւատացեալնէրէն առնուած լուսանկար  (©WONG SZE FEI - stock.adobe.com)

Ինտուներուն Տիփավալի տօնին առիթով միջկրօնային քահանայապետական խորհուրդի շնորհաւորագիրը:

«Քրիստոնեաներ եւ Ինտուներ ընկերութեան դիւրաբեկներուն պաշտպանութեան ի նպաստ:»

Վազգէն Աբարդեան - Վատիկան

Յառաջիկայ 7 նոյեմբերին Ինտուներու աշխարհը կը նշէ, «Տիիփավալի՝ լոյսի տօնը
Այս առթիւ, քահանայապետական միջ-կրօնային երկխօսութեան խորհուրդը, պատգամով մը շնորհաւորած է Ինտուններու տօնը մաղթանք յայտնելով որ Տիփավալիի տօնախմբութիւնները , ամրապնդեն քրիստոնեաներու եւ Ինտուներու միջեւ եղբայրական կապը եւ խաղաղութիւն ու ուրախութիւն յառաջացնեն Ինտու ընտանիքներուն եւ հասարակութեան մէջ:

«Քրիստոնեաներ եւ Ինտուներ ընկերութեան դիւրաբեկներուն պաշտպանութեան ի նպաստ» խորագիրով Քահանայապետան խորհուրդը պատգամին մէջ ակնարկուած է աշխարհի եւ ընկերութեան մէջ խոցելի անդամներուն բարձր թիւի մասին, որոնց շարքին են աղքատները, տարեցները, անկարները, ընկերութեան եզրին գտնուող լքուածները, ու այս կապակցութեամբ մաղթանք յայտնուած է որ Ինտուները եւ քրիստոնեաները միասնաբար կարենան խորհրդածել, թէ ինչպէս կարելի է պաշտպանել, խնամել յիշեալ խոցելի անձերը, նկատել տալով որ խոցելիներուն խնամք տանելու բարոյական պարտականութիւնը կը բխի նախ երկու կրօններու բաժնեկցած դաւանանքէն՝ այն է բոլորս Աստուծոյ արածներն ենք, հետեւաբար քոյրեր ու եղբայրներ,՝հաւասար արժանապատուութեամբ, երկրորդ այն փորձառութեան գիտակցութենէն, որ բոլորս խոցելիներ ենք, երբ կը փնտռենք որ մէկը օգնէ մեզի:

Քահանայապետական Խորհուրդը անհրաժեշտ կը նկատէ միացեալ ջանքերը ՝ներշնչուած զօրակցութեան հոգիէն, որպէսզի խոցելի անձերը կարենան, իրենցմով մտահոգուող եղբայներներոււու քոյրերու գուրգուրանքը զգալ բանալով անոնց առջեւ կեանքի եւ սիրտի դուռը:

Միջ-կրօնային խորհուրդը ապա մաղթանք յայտնած է, որ Քրիստոնեայ եւ Ինտու ընտանիքները ի գործ դնեն ամէն ջանք, որպէսզի ոչ մի խոցելի անձ ինքզինք անբաղձալի, չսիրուած եւ մեկուսացուած զգայ, յորդորելով, որ ընկերութեան ամէն հարթակ, յատուկէն քաղաքական եւ պետական պատասխանատուները , գործնական խնամակալական ծառայութիւններ մատուցանեն եւ մարդկային դիմագիծ ու սիրտ ցուցաբերեն խոցելի անձերուն:

Քահանայապետական խորհուրդը շնորհաւորագիրը աւարտած է նշելով, որ երկու կրօններուն հետեւորդները նախ որպէս հաւատացեալներ, հիմնուած իրենց Հոգեւոր աւանդութիւններու վրայ ապա որպէս անհատներ, որոնց սիրտերուն խօսուն է բոլորին բարեկեցութիւնը , կրնան իրենց մասնակցութիւնը բերել այլ կրօններու եւ աւանդութիւններուն բարիի կամք ունեցող մարդոց հետ միասին , հաւաքական եւ կազմակերպչական ջանքեր կատարելու, ապահովուելու համար ուրախալի ներկայ եւ յոյսով լի ապագայ խոցելի եղբայրներուն եւ քոյրերուն համար։

31/10/2018, 13:17