Cerca

Vatican News
Ֆրանչիսկոս Պապ Ֆրանչիսկոս Պապ  (ANSA)

Ֆրանչիսկոս Պապի 30 օգոստոսի թուիթը. Քրիստոնեան կեանք կը հաղորդէ

Նորին Սրբութիւնը կ՝ընդգծէ կեանք հաղորելու կարեւորութիւնը, դիտել տալով որ սա քրիստոնեային յատկութիւնն է:

Վազգէն Աբարդեան - Վատիկան

Հինգշաբթի, օգոստոս 30-ին, քահանայապետական թուիթերեան կայքին վրայ հրապարակած թուիթին մէջ ֆրանչիսկոս Պապ նկատել տուաւ, որ Քրիստոնեային յատկութիւնն է կեանք հաղորելը , ընգծելով որ քրիստոնեան չ՝ունի վաճառելիք իրեր:

«Մենք քրիստոնեաներս չ՝ունինք վաճառելիք ապրանք մը, այլ՝ կեանք մը հաղորդելու:» Գրեց Ֆրանչիսկոս Պապ

30/08/2018, 13:30