Cerca

Vatican News
Ֆրանչիսկոս Պապ Ֆրանչիսկոս Պապ  (Vatican Media)

Ֆրանչիսկոս Պապին 15 Յուլիսի թուիթը։

Փորձէ օրական առ նուազն հինգ վայրկեան կարդալ Աւետարանը

«Փորձէ օրական առ նուազն հինգ վայրկեան կարդալ Աւետարանը. Պիտի տեսնես թէ կեանքդ կը փոխէ»։ Այս եղաւ Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետին 15 Յուլիսին հրապարակած թուիթ

 

15/07/2018, 13:30