Cerca

Vatican News
Սուրբ Կոյս Մարիամի սրբանկար Սուրբ Կոյս Մարիամի սրբանկար 

Ֆրանչիսկոս Պապին 9 յունիսի թուիթը:

Ստացուածքով աղքատ, սակայն սրտով հարուստ Տիրամայրը:

Շաբաթ, 9 յունիս 2018-ին, ֆրանչիսկոս Պապ հրապարակեց նոր թուիթ, որուն մէջ անդրադարձաւ Սուրբ Կոյս Մարիամին նշելով, որ Աստուածածինը կը նմանի Աստուծոյ փափաքած եկեղեցիին, ընդգծելով Տիրամօր հեզութիւնն ու անուշութիւնը:

«Մարիամը Ճիշդ այնպէս է ինչպէս Աստուած կը փափաքի, որ Իր եկեղեցին ըլլայ անուշ, հեզ, ստացուածքով աղքատ եւ հարուստ սիրով: Գրեց ֆրանչիսկոս Պապ իր այսօրուան թուիթին մէջ:
 

09/06/2018, 13:51