Cerca

Vatican News
Ֆրանչիսկոս աղքատներուն հետ Ֆրանչիսկոս Պապ աղքատներուն հետ  (@L'Osservatore Romano)

Ֆրանչիսկոս Պապին 23 մայիսի թուիթը

Աղքատներուն հոգ տանող եկեղեցի:

Վազգէն Աբարդեան - Վատիկան

Չորեքշաբթի, 23 մայիս 2018-ին, ֆրանչիսկոս Պապ հրապարակեց նոր թուիթ մը դիտել տալով, որ աղքատներուն հոգ տանող եկեղեցի մը միշտ կապուած կը մնայ Աւետարանի կայանի ալիքներուն:

«Եկեղեցի մը, որ իր սիրտին մէջ կը կրէ աղքատները եւ միացած կը մնայ Աստուծոյ կայանին, երբեք չկորսնցներ Աւետարանի կայանի ալիքները:

23/05/2018, 13:30