Որոնել

Vatican News

«Սուրբ Յովսէփը փրկագործութեան պատմութեան մէջ». Հրապարակային ընդհանուր ունկնդրութեան խորհրդածութիւնը։

Սուրբ Յովսէփը իր կեանքով մեզի կ՜ուզէ ըսել թէ բոլորս կանչուած ենք մենք մեզ զգալու մեր եղբայրներուն պահապանները. Պահապան անոր` որ մեր մօտ է, անոր` որ Տէրը մեզի կը յանձնէ կեանքի պարագաներու ընդմէջէն»։

Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան

Ունկնդրէ լուրը

Ֆրանչիսկոս Սրբազան Պապը` 24 նոյեմբերի առաւօտեան, ողջունելէ ետք ս. Պետրոս Պազիլիքային մէջ համախմբուած ուխտաւորները փոխադրուեցաւ Պօղոս Զ անուան դահլիճ, ուր հայր մեր աղօթքէն ետք գլխաւորեց չորեքշաբթի օրուան հրապարակային ընդհանուր ունկնդրութիւնը, որուն առթիւ շարունակելով անցեալ շաբաթ սկսած Սուրբ Յովսէփ Աստուածահօր մասին մտորումները, այսօրուայ որպէս խորհրդածութիւն նիւթ ընտրեց «Սուրբ Յովսէփը փրկագործութեան պատմութեան մէջ»։

«Եղբայրներ եւ քոյրեր այսօր կը շարունակենք մեր ուղեւորութիւնը Սուրբ Յովսէփի մասին, կանգ առնելով անոր փրկութեան պատմութեան մէջ ունեցած դերակատարութեան վրայ» ըսաւ Ֆրանչիսկոս Պապը սկիզբ տալով խորհրդածութեան։

Սուրբ Յովսէփ կեդրոնական տեղ ունի փրկագործութեան պատմութեան մէջ

«Նոյնիսկ եթէ աւետարանիչները Սուրբ Յովսէփին չեն ներկայացներ, որպէս Յիսուսին կենսաբանական հայրը, այնուամենայնիւ ան կը մնայ Անոր հայրը, որովհետեւ, ինչպէս կը բացատրեն ծագումնաբանութիւնները, իրեն միջոցաւ է որ, Յիսուսը կը մտնէ Աստուծոյ և մարդկանց միջև ուխտի պատմութեան մէջ» դիտել տուաւ Սրբազան Պապը:

«Սուրբ Յովսէփին տիպարը որ ակնյայտօրէն լուսանցքային կը թուի, կեդրոնական տեղ ունի փրկագործութեան պատմութեան մէջ։ Իր առաքելութիւնը ստանձնելով, առանց սակայն ինքզինք առաջնային տեղ դնելու, ան կը դառնայ տիպարը այն անձերուն որոնց պէտք ունի աշխարհը եւ որոնք իրենց թաքնուած առօրեայի ներկայութեամբ, կը բարեխօսեն եւ թիկունք կը կանգնին միւսներուն, դժուար պահերու ընթացքին» աւելցուց ի մէջ այլոք Նորին Սրբութիւնը։

Սուրբ Յովսէփ պահապան Եկեղեցւոյ

Սուրբ Յովսէփը կը ներկայացուի որպէս Յիսուսին եւ Մարիամին պահապանը։ Ասոր համար ան նաեւ Եկեղեցւոյ պահապանն է, որ Քրիստոսի Մարմնին ընդարձակումն է պատմութեան մէջ։

Սուրբ Յովսէփին պահպանի այս տիպարը մեծ պատասխանն է Ծննդոց պատմութեան։ Երբ Աստուած Կայէնին հարց կու տայ թէ ու՞ր է իր եղբայրը ան կը պատասխանէ. «Ես միթէ եղբօրս պահապա՞նն եմ»։

Բոլորս պահապաններ ենք մէկը միւսին

Սուրբ Յովսէփը իր կեանքով մեզի կ՜ուզէ ըսել թէ բոլորս կանչուած ենք մենք մեզ զգալու մեր եղբայրներուն պահապանները. Պահապան անոր` որ մեր մօտ է, անոր` որ Տէրը մեզի կը յանձնէ կեանքի պարագաներու ընդմէջէն»։

Մարդկային կապերու կարեւորութիւնը

«Մեր ընկերութեան նման ընկերութիւն մը, որ բնորոշուած է որպէս «հեղուկ», Սուրբ Յովսէփի պատմութեան մէջ կը գտնէ յստակ ցուցմունք մը մարդկային կապերուն կարեւորութեան մասին։ Աստուծոյ Որդին աշխարհ գալու համար ընտրեց այդ կապերու ուղին» յարեց հուսկ Սրբազան Պապը ու խորհրդածութեան աւարտին իր մտածումը յղեց բազմաթիւ այն անձերուն, որոնք կը դժուարանան իրենց կեանքի մէջ իմաստալից կապեր գտնելու եւ ասոր հետեւանքով կը վազվզեն, իրենք զիրենք միայնակ կը զգան, չունին ուժն ու քաջութիւնը յառաջ ընթանալու։

Աղօթք առ սուրբ Յովսէփ

«Կ՜ուզեմ եզրափակել աղօթքով մը, որ օգնէ անոնց ու նաեւ մեզի բոլորին Սուրբ Յովսէփին մէջ գտնելու դաշնակից մը, բարեկամ մը, աջակցութիւն մը» ըսաւ ապա Քահանայապետը եւ արտասանեց Սուրբ Յովսէփին նուիրուած հետեւեալ աղօթքը.

Սուրբ Յովսէփ,

դուն որ պահպանեցիր Մարիամի եւ Յիսուսին հետ կապը,

օգնէ մեզի խնամք տանելու համար մեր կեանքի մէջ մեր ունեցած յարաբերութիւններուն։

Ոչ մէկը թող փորձարկէ առանձնութենէն յառաջ եկած լքումի զգացումը։

Իւրաքանչիւր անձ թող հաշտուի իր պատմութեան հետ,

անոնց հետ, որոնք զինք կանխեցին,

եւ գործուած սխալներուն մէջ ճանչնայ ձեւը`

որով նախախնամութիւնը ճամբայ բացաւ եւ չարը չունեցաւ վերջին խօսքը։

Բարեկամ եղիր անոր, որ աւելիով կը տքնի

եւ այնպէս ինչպէս թիկունք կանգնեցար Մարիամին եւ Յիսուսին

անոնց դժուար պահերու ընթացքին

մեզի ալ աջակցիր մեր ճանապարհորդութեան ընթացքին. Ամէն։

 

24/11/2021, 09:23

Վերջին ունկնդրութիւնները

Կարդալ բոլորը >