Որոնել

Vatican News
2021.04.26 Regina Caeli

Մարեմեան աղօթք. «Յիսուս Բարի Հովիւը՝ որ կը պաշտպանէ, կը ճանչնայ եւ կը սիրէ ոչխարները»

Յիսուս Բարի Հովիւը կը պաշտպանէ, կը ճանչնայ ու յատկապէս կը սիրէ իր ոչխարները։ Ասոր համար ան իր կեանքը կու տայ անոնց համար։ Սէրը հանդէպ իր ոչխարներուն զինք կը մղէ մինչեւ մահ խաչին վրայ, որովհետեւ ասիկա իր Հօր կամք է, որ չուզեր որ ոչ մէկը կորսուի։
Ունկնդրէ լուրը

Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան

Կիրակի 25 ապրիլ 2021 կէսօրին Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը իր գրասենեակի պատուհանէն արտասանեց «Ուրախ Լեր Թագուհի Երկնից» Մարեմեան աղօթքը որուն սկիզբը սովորութեան համաձայն ներկայացուց յաւուր պատշաճի խորհրդածութիւնը զոր կեդրոնացուց Յովհաննէսի Աւետարանէն քաղուած  Աւետարանական հատուածին վրայ, ուր «Յիսուս կը ներկայացուի որպէս իսկական Հովիւ, որ կը պաշտպանէ, կը ճանչնայ եւ կը սիրէ ոչխարները» ըսաւ Սրբազան Պապը  դիտել տալով թէ «անոր կը հակազդէ վարձկանը, որ հովիւ չէ եւ հոգ չի տանիր ոչխարներուն։ Երբ քայլը կու գայ ան կը թողու ոչխարները եւ կը փախչի։ Մինչ Յիսուս՝ իսկական հովիւը մեզ կը պաշտպանէ ու մեզ կը փրկէ շատ մը դժուար ու վտանգաւոր կացութիւններէն, իր խօսքի լոյսին միջոցաւ ու իր ներկայութեան զօրութեան միջոցաւ, զոր մենք կը փորձարկենք մասնաւորապէս Խորհուրդներուն մէջ» յարեց Սրբազան Պապը։

Բարի Հովիւը կը ճանչնայ իր ոչխարները 

Երկրորդ երեւոյթը ան է՝ թէ Յիսուս, Բարի Հովիւը կը ճանչնայ իր ոչխարները եւ ոչխարներն ալ զինք կը ճանչնան։ Որքան մխիթարական է իմանալ, որ Յիսուս մեզ կը ճանչնայ մէկիկ մէկիկ։ Անոր համար մենք բազմութիւն մը չենք։ Մենք եզակի անձեր ենք։ Ան մեզ կը ճանչնայ ու կը ճանչնայ նաեւ մեր սիրտը, գիտէ մեր դիտաւորութիւնները, ու մեր ամենաթաքուն զգացումները։ Յիսուս գիտէ մեր արժանիքներն ու դերութիւնները ու միշտ պատրաստ է խնամք տանելու մեզի, բուժելու համար մեր սխալներուն վէրքերը իր շնորհքներուն առատութեամբ։

Բարի Հովիւը կը սիրէ իր ոչխարները

Յիսուս Բարի Հովիւը կը պաշտպանէ, կը ճանչնայ ու յատկապէս կը սիրէ իր ոչխարները։ Ասոր համար ան իր կեանքը կու տայ անոնց համար։ Սէրը հանդէպ իր ոչխարներուն զինք կը մղէ մինչեւ մահ խաչին վրայ, որովհետեւ ասիկա իր Հօր կամքն էր, որ չուզեր որ ոչ մէկը կորսուի։

Յիսուս բոլորին հովիւն է, Ան կ՛ուզէ որ բոլորը ընդունին Հօր Աստուծոյ սէրը ու կեանք ունենան։

Եկեղեցւոյ առաքելութիւնը

Եկեղեցին կանչուած է յառաջ տանելու  Քրիստոսի այս առաքելութիւնը։ Մեր հասարակութիւնները յաճախողներէն անդին կան բազմաթիւ մարդիկ, որ այդ մէկը չեն կատարեր սակայն անոնք եւս Աստուծոյ զաւակներ են զոր Հայրը կը յանձնէ Քրիստոսին Բարի Հովիւին որ իր կեանքը տուաւ բոլորի եւ իւրաքանչիւրին համար եւ մենք քրիստոնեաներս,  բոլորին ու իւրաքանչիւրին պէտք է վկայենք Անոր սէրը, խոնարհ ու եղբայրական վերաբերմունքով։

Սիրելի քոյրեր եւ եղբայրներ, Յիսուս կը պաշտպանէ, կը ճանչնայ ու կը սիրէ իր ոչխարներէն իւրաքանչիւրը։

Թող Ամենասուրբ Կոյս Մարիամը մեզ օգնէ որպէսզի մենք ըլլանք առաջինները, որոնք կ՛ընկալեն եւ կը հետեւին Բարի Հովիւին ըսաւ Սրբազան Պապը եւ արտսանեց Մարեմեան աղօթքը։

 

Ուրախ լեր Թագուհի երկնից

Ալէլուիա։

Քանզի զոր ի քեզ կրել արժանի եղեր.

Ալէլուիա։

Յարեաւ ահա որպէս ասացն.

Ալէլուիա։

Աղաչեա վասն մեր զԱստուած.

Ալէլուիա։

Խնդա եւ ուրախ լեր, Կոյս Մարիամ.

Ալէլուիա։

Զի ճշմարտապէս յարեաւ Տէրն.

Ալէլուիա։

Աստուած, որ յարութեամբ Որդիոյ քո Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի արժանի համարեցար ուրախ առնել զաշխարհ։ Տուր մեզ, աղաչեմք, զի ի ձեռն ծնողի նորին Կուսին Մարիամու, հասանիցեմք յաւիտենական ուրախութեանցն յերկինս. Տերամբ մերով Յիսուսիւ Քրիստոսիւ. ամէն։

25/04/2021, 12:06