Որոնել

Vatican News
Ֆրանչիսկոս Պապ Ֆրանչիսկոս Պապ  (Vatican Media)

«Ամէնքդ Քրիստոսով մկրտուեցաք, զգեցաք Քրիստո՛սը» 16 մայիսի Հրապարակային ունկնդրութիւն։

«Թոյլ տուր որ քու մկրտութեանդ շնորհքը, պտղաբեր դառնայ սրբութեան ուղեւորութեան մը մէջ։ Թոյլ տուր որ ամէն ինչ բաց ըլլայ Աստուծոյ եւ ասոր համար ընտրէ Զինք»։

Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան


«Որովհետեւ՝ հաւատքով դուք բոլորդ Աստուծոյ որդիներ էք՝ Յիսուս Քրիստոսով։ Ամէնքդ Քրիստոսով մկրտուեցաք, զգեցաք Քրիստո՛սը»։ Գաղատացիներուն ուղղուած սուրբ Պօղոսի այս խօսքերը առանցքը կազմեցին Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետին չորեքշաբթի օրուայ հրապարակային ունկնդրութեան խորհրդածութեան, զոր ներկայացուց 16 մայիսի առաւօտեան, Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրայ համախմբուած հազարւոր ուխտաւորներու ներկայութեամբ :

Ունկնդրէ լուրը


Սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր բարի լոյս, ըսաւ Սրբազան Քահանայապետը, այսօր կ՛եզրափակենք Մկրտութեան մասին խորհրդածութիւններու շարքը։ Այս սուրբ Խորհուրդի հոգեւոր հետեւանքները, որոնք անտեսանելի են աչքերուն սակայն գործունեայ անոր սրտին մէջ որ դարձաւ նոր արարած, բացայայտուած են սպիտակ հագուստի եւ վարուած մոմի յանձնումին մէջ։
Ասոնք տեսանելի նշաններ են որոնք կը բացայայտեն մկրտեալներուն արժանապատուութիւնը ու անոնց քրիստոնեայ կոչումը՝ ինչպէս կը յայտնէ Սուրբ Պօղոսը. «Ամէնքդ Քրիստոսով մկրտուեցաք, զգեցաք Քրիստո՛սը»։
Սուրբ աւազանին մէջ մխրճումէն ետք, որով մարդը կը վերածնի Աստուծոյ պատկերի համաձայն իսկական սրբութեան մէջ, բնական եղած է, առաջին դարերէն իսկ, նոր մկրտեալները զգենուլ նոր հագուստով մը, անբիծ, նմանութեամբ այդ կեանքի գեղեցկութեան որ ապրուած է Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգւոյն մէջ։

Այդ սպիտակ զգեստը հագնիլը՝ ու զայն անբիծ պահելը յաւիտենական կեանքին համար, մեզ կը մղէ դէպի Երկնային Երուսաղէմ, ինչպէս գրուած է Յայտնութեան գիրքին մէջ, ուր կը նշուի թէ «ով որ յաղթէ այսպէս սպիտակ հագած պիտի շրջի….», ըսաւ Սրբազան Պապը մատնանշելով՝ «Քրիստոսը զգենուլ» իմաստին ու այս ուղղութեամբ հաստատելով թէ այդ կը նշանակէ մշակել որոշ առաքինութիւններ «Իբրեւ ընտրեալներ Աստուծոյ, անոր սուրբերը եւ սիրելիները, լեցուեցէք գութով, ողորմածութեամբ, քաղցրութեամբ, խոնարհութեամբ, հեզութեամբ եւ համբերութեամբ»։ Հանդուրժեցէք իրարու՝ փոխադարձ ներողամտութեամբ, եթէ մէկը միւսին դէմ գանգատ ունի, ինչպէս որ Տէրը ձեզի ներեց Քրիստոսի միջոցաւ, դուք ալ նոյնը ըրէք. Ամէն բանէ վեր, սիրով լեցուեցէք. Սէրը կատարելիութեան զօդն է» (Կողոսացիներ 3, 12-14)։

Նոյնպէս ՝ Զատկական մոմէն կրակ արած մոմի յանձնումը մեզի կը յիշեցնէ մկրտութեան ազդեցութիւնը «Ընդունեցէք Քրիստոսի լոյսը»։ Այս բառերը մեզի կը յիշեցնեն թէ լոյսը Յիսուս Քրիստոսն է եւ ոչ թէ մենք։ Ան որ Յարութիւն առաւ մերելներէն, յաղթեց չարին խաւարը։ Մենք կանչուած ենք ընդունելու Անոր փառքը։ Յարուցեալ Տիրոջ սէրը արդարեւ կը բորբոքէ մկրտեալներուն սրտերը, զանոնք լեցնելով լոյսով ու ջերմութեամբ, ըսաւ ապա Քահանայապետը, նշելով թէ ինչպէս՝ Մկրտութեան խորհուրդը կոչուած է նաեւ «լուսաւորում» ու նոր մկրտեալները լուսաւորուած, հիմնուած Յիսուսին խօսքերուն վրայ «Ես եմ աշխարհի լոյսը։ Այն որ ինծի կը հետեւի չի քալեր խաւարին մէջ, այլ պիտի ունենայ կեանքի լոյսը» յարեց Սրբազան Քահանայապետը, հաստատելով թէ «այս է ահա քրիստոնէական կոչումը»։ Քալել միշտ որպէս լոյսի զաւակներ՝ յարատեւելով հաւատքի մէջ։

Քրիստոնէական դաստիարակութիւնը մանուկներուն իրաւունքն է եւ այդ դաստիարակութիւնը կը մղէ զանոնք աստիճանաբար ճանչնալու Աստուծոյ ծրագիրը, ու վաւերացնելու հաւատքը՝ որ ընդունեցան սուրբ մկրտութեամբ - ըսաւ ապա Քահանայապետը մատնանշելով թէ «Մկրտութեան ծիսակատարութիւնը վերջ կը գնտէ Հայր մեր աղօթքով, որ Աստուծոյ զաւակներու աղօթքն է եւ որով մկրտութեամբ վերածնած մանուկները դրոշմի մէջ կ՛ընդունին Սուրբ Հոգւոյն պարգեւը ու կը մասնակցին սուրբ հաղորդութեան, սորվելով ի՞նչ ըսել է դիմել Աստուծոյ՝ զայն կոչելով «Հայր», ըսաւ Սրբազան Քահանայապետը ու նորոգեց հրաւէրը որ պարունակուած է «ուրախացէք եւ ցնծացէք» յորդորագիրին մէջ «թոյլ տուր որ քու մկրտութեանդ շնորհքը, պտղաբեր դառնայ սրբութեան ուղեւորութեան մը մէջ։ Թոյլ տուր որ ամէն ինչ բաց ըլլայ Աստուծոյ եւ ասոր համար ընտրէ Զինք, ու մշտապէս Աստուած ընտրէ»։ Յուսահատութեան մի մատնուիք, շարունակեց Սրբազան Պապը, որովհետեւ դուն ունիս Սուրբ Հոգիին ուժը, եւ սրբութիւնը ի վերջոյ Սուրբ Հոգւոյն պտուղն է քու կեանքիդ մէջ» հաստատեց Սրբազան Քահանայապետը ու հայցեց Աստուածամօր բարեխօսութիւնը՝ ապա զանազան լեզուներով ողջունեց հրապարակը համախմբուած հազարւոր ուխտաւորները, յատուկ ողջոյնի խօսք ուղղելով երիտասարդներուն, հիւանդներուն եւ նորապսակներուն մաղթելով որ Մարեմեան աղօթքը որ կը յատկանշէ Մայիս ամիսը, թիկունք կանգնի իւրաքանչիւրին, որպէսզի լաւապէս ապրի իր ներկայութիւնը ընտանիքի ու աշխատանքի վայրին մէջ, իր հետ տանելով «աշակերտներու» խանդավառութիւնը ու Քրիստոսի կեանքի ուրախութիւնը։
 

16/05/2018, 09:31