Պեթա տարբերակ

Cerca

Ֆրանչիսկոս Պապին 10 Յունիսի Մարեմեան աղօթքը

Աղօթք Պապին հետ

Regina coeli

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Ալէլուիա։
Քանզի զոր ի քեզ կրել արժանի եղեր.
Ալէլուիա։
Յարեաւ ահա որպէս ասացն.
Ալէլուիա։
Աղաչեա վասն մեր զԱստուած.
Ալէլուիա։
Խնդա եւ ուրախ լեր, Կոյս Մարիամ.
Ալէլուիա։
Զի ճշմարտապէս յարեաւ Տէրն.
Ալէլուիա։

Աստուած, որ յարութեամբ Որդիոյ քո Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի արժանի համարեցար ուրախ առնել զաշխարհ։ Տուր մեզ, աղաչեմք, զի ի ձեռն ծնողի նորին Կուսին Մարիամու, հասանիցեմք յաւիտենական ուրախութեանցն յերկինս. Տերամբ մերով Յիսուսիւ Քրիստոսիւ. ամէն։

«Հրեշտակ Տեառն»ը աղօթք մըն է որ կ՛արտասանուի օրը երեք անգամ ի յիշատակ Մարդեղութեան խորհուրդին – առաւօտեան 6-ին, կէսօրին ու երեկոյեան 18-ին, պահը երբ կը հնչէ «Հրեշտակ Տեառն»ի զանգակը։ Աղօթքին անունը առնուած է աղօթքին առաջին բառերէն «Հրեշտակ Տեառն աւետեաց Սրբոյ Կուսին Մարիամու» ու բաղկացած է երեք փոքրիկ նախադասութիւններէ որոնք կը հային Յիսուս Քրիստոսի Մարդեղութեան, ապա երեք Ողջոյն Քեզ Մարիամ աղօթք։ Սոյն աղօթքը կ՛արտասանէ Սրբազան Քահանայապետը, Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրայ, Կիրակի օր կէսօրին ու Տօնական օրերուն առթիւ։ Հրեշտակ Տեառն աղօթքէն առաջ Քահանայապետը կը ներկայացնէ հակիրճ խորհրդածութիւն մը, ներշնչուելով օրուան սուրբգրային ընթերցումներէն, որուն կը յաջորդէ նաեւ ուխտաւորներուն ուղղուած ողջոյնի խօսքը։ Սուրբ Զատիկէն մինչեւ Պենտեկոստէի տօնը, Հրեշտակ Տեառն-ի տեղ կ՛արտասանուի «Ուրախ լեր Թագուհի Երկնից» աղօթքը, որ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան յիշատակին աղօթքն է, որուն աւարտին «Փառք Հօր»ը կ՛արտասանուի երեք անգամ։

Վերջին «Հրեշտակ Տեառնը» / «Ուրախ լեր Թագուհի երկնից»

Վերջին յօդուածներ