Որոնել

Vatican News
Սուրբ Ընտանիքի սրբապատկերը Սուրբ Ընտանիքի սրբապատկերը 

Աղօթք նուիրուած Սուրբ Ընտանիքին

Ճգնաժամային այս ծանր տագնապներու եւ նեղութիւններու մէջ քեզի կը դիմենք ով Նազարէթի Ս. Ընտանիք, աղերսելով քու պաշտպանութեան հովանին մեր վրայ: Եւ կ'աղօթենք որպէս մեծ ընտանիք մը եւ ժողովուրդը այս տարապեալ երկրին , դուն կրնաս այս ծանր բեռը վերացնել մեր վրայէն

Օրհնեալ ես ով Հայր՝ աղբիւրը բոլոր կատարեալ պարգեւներու եւ բարի ընծաներու:  Դուն շնորհեցիր մեզի Ս. Ընտանիքը, որպէսզի իր բարեխօսական աղօթքին միջոցով օրհնութիւն ստանանք եւ անոր մէջ պաշտպանութիւն գտնենք:

Ով սիրելի Յիսուս ՝ Տէր եւ բարեկամ մարդկութեան, դուն որ ծնար խոնարհ մսուրի մէջ, որպէս այս խաւար եւ մեղաւոր աշխարհը լուսաւորես: Մեր երկիրը խաւարի մէջ է: Ան լքուած է իր ղեկավարներուն կողմէ, եւ անտեսուած ՝  քաղաքակրթուած կոչուած մարդկութեան կողմէ: Կ'աղօթենք  որ օրհնես եւ պահես մեր տառապալի երկիրը եւ հոն բնակող ժողովուրդդ: Մեր ղեկավարները վերադարձուր դէպի քու արդարութեան ճանապարհիդ, որպէս քու ժողովուրդդ վերագտնէ իր անդորրութիւնն ու խաղաղութիւնը:

Չարը կ'ուզէ, որ կործանէ այս երկիրը եւ խարխլէ անոր հիմքերը: Սակայն մենք ձեզի կը դիմենք ՝ ով Ս. Ընտանիք, հայցելով որ մեր հետ ըլլաք եւ գիտենք, որ վերջին յաղթանակը մերն է :

Ով քաղցրանուն Յիսուս, քու գեղեցիկ փոքր ընտանիքդ լեցուն էր սիրով, շնորհքով եւ առաքինութիւններով: Տուր մեզ Տէր, որպէսզի մենք ալ աճինք սիրոյ շնորհքի եւ միւս առաքինութիւններու մէջ:

Ով սիրելի Յիսուս, առաւել աճեցուր մեր բարեպաշտութիւնը Ս. Ընտանիքին հանդէպ, որպէսզի գօտեպնդուի մեր սէրը իրարու նկատմամբ ու ամրապնդուի մեր միասնականութիւնը դժուարութիւններ  դիմակալելու համար:

Մաքրէ մեր հոգիներ, որպէսզի կարենանք տեսնել մեր մեղքերը եւ ուղիղ ճանապարհի մէջ դնենլ մեր կեանքերը:

Կը խոստովանինք, որ մեզ դիմագրաւող դժուարութիւնները հսկայ լերի մը պէս կը կանգնի մեր դիմաց: Մենք անկարող եւ անզօր դիմադրելու եւ պայքարելու անոնց հետ: Ճգնաժամային այս ծանր տագնապներու եւ նեղութիւններու մէջ քեզի կը դիմենք ով Նազարէթի Ս. Ընտանիք, աղերսելով քու պաշտպանութեան հովանին մեր վրայ: Եւ կ'աղօթենք որպէս մեծ ընտանիք մը եւ ժողովուրդը այս տարապեալ երկրին  , դուն կրնաս այս ծանր բեռը վերացնել մեր վրայէն: Որով անգամ մը եւս պիտի ուրախանանք եւ օրհնենք Հայրը, Որդին եւ Ս. Հոգին այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն:

30/08/2021, 08:00