Vatican News
Փորցիունքոլան Փորցիունքոլան 

Այսօր սկիզբ կ՛առնէ ''Ասսիզիի ներումին'' նախապատրաստական եռօրեան։

Տարւոյս օգոստոսի 1-2 Ասսիզիի մէջ պիտի կատարուին Ներումի օրերը։
Ունկնդրէ լուրը

Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան

29 Յուլիսին սկիզբ կ՛առնէ ''Ասսիզիի ներումի'' նախապատրաստական եռօրեան, որուն առթիւ ամէն երեկոյ ժամը 7-ին Ասսիզիի ''Փորցուինքոլա'' մատուռէն, այն փոքրիկ եկեղեցին որ կը գտնուի Ասսիզիի Հրեշտակներու Սրբուհի Մարիամ Պազիլիքայի ներքոյ ուր Սուրբ Ֆրանչիսկոսը ունեցաւ տեսիլքը ու կոչումը՝ հետեւելու Յիսուսին, Թորթոնայի եպիսկոպոս գերապայծառ Վիթթորիօ Վիոլան պիտի մատուցէ սուրբ պատարագը որուն կարելի է հետեւել առցանց  ( WebTV  Porziuncola,  App  “Frati Assisi” ընկերային ցանցեր “Frati Assisi” Facebook Youtube )

''Ասսիզիի ներումը''` Կաթողիկէ եկեղեցւոյ կողմէ հաստատուած ''Մեղքերու ընդհանրական քաւութիւն է'' զոր հաւատացեալները ամէն տարի կարող են ընդունիլ` Օգոստոս 1-ի յետմիջօրէէն մինչեւ 2 օգոստոսի կէս գիշերը։ Սոյն ''ներումը'' հաստատուած է 1216-ին Օնորիոս Գ քահանայապետի օրով, Ասսիզացիի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի Անոր ներկայացուած խնդրանքին վրայ։

Աւանդութեան համաձայն 1216-ի Յուլիս ամսուայ գիշեր մը երբ Ասսիզացի Ֆրանչիկոսը աղօթքի մէջ ամփոփուած էր ''Փորցիունքոլայի'' մատրան մէջ, տեսիլք մը ունեցաւ,ուր Յիսուսն ու Աստուածամայրը շրջապատուած էին հրեշտակներով որոնք` տրուած ըլլալով որ Սուրբ Ֆրանչիսկոսը թախանձագին  աղօթած էր մեղաւորներուն համար,  Անոր առաջարկած էին որեւէ շնորհք մը խնդրել,  եւ Ֆրանչիսկոս կը խնդրէ որ ընդհանրական ներում շնորհուի բոլոր անոնց որոնք կ՛ապաշխարեն ու խոստովանանքի խորհուրդին մօտենալէն ետք կ՛այցելեն Եկեղեցին։

Ֆրանչիսկոսի այս խնդրանքը, Աստուածամօր բարեխօսութեամբ կ՛իրականացուի, պայմանով որ Ան դիմէր Երկրի վրայ Քրիստոսի ներկայացուցիչին։

Յաջորդ օրը Ֆրանչիսկոս իր եղբայրակից Մասսէօ Մարինիանոյի հետ միասին, Փերուճա կը մեկնի հանդիպելու համար նորընտիր Քահանայապետ` Օնորիոս Գ-ին եւ անոր կ՛առաջարկէ ներումի շնորհումը, առանց որ անոր դիմողները մեղքերու հատուցման գումարներ վճարէին ու երկար ուխտագնացութիւններ կատարէին, ինչպէս էր ժամանակուայ սովորութիւնը։

Քահանայապետը կ՛ընդունի առաջարկը ու կը հաստատէ թէ ամէն տարուայ օգոստոս 2-ին նշուի ''Ընդհանրական ներումի'' այդ օրը։

Սկզբնական շրջանին այս մէկը վերապահուած էր միայն ''Փորցուինքոլա'' եկեղեցւոյ, ապա յաջորդաբար այդ առանձնաշնորհումը տրուեցաւ նաեւ Ֆրանչիսկեան բոլոր եկեղեցիներուն, հուսկ բոլոր ժողովրդապետութիւններուն։

29/07/2020, 06:15