Որոնել

Vatican News
Հաւատացեալներ Հաւատացեալներ 

Կիրակի 23 Յունիս 2019 - Տօն Սուրբ Եկեղեցւոյ (Յովհաննէս Ժ. 22-30)

Երեք պայման կայ մաս կազմելու Քրիստոսի ոչխարներու խումբին. Նախ մտիկ պէտք է ընել իր ձայնին ապա ճանչցուիլ Յիսուսէն, եւ հետեւիլ իրեն, թէ՛ իր սորվեցուցած վարդապետութեան եւ թէ՛ մանաւանդ իր զոհաբերուած կեանքի օրինակին. Ամէն։

Նաւակատիքը տաճարի մեծ տօներէն մին էր. Այս տօնը հաստատուած էր Քրիստոսէ առաջ 165 թուականին Յուդա Մակաբայեցիի կողմէ, յետ մաքրելու տաճարը, որ պղծուած էր Անտիոքոս Դ. Եպիփան կոչուած թագաւորին կողմէ։ Արդարեւ այս բռնաւորը ստիպած էր Հրէաները տաճարին մէջ դնելու իր իսկ արձանը, երկար ժամանակ, մինչեւ որ Մակաբայեցի եղբայրներու յեղափոխութեամբ` յետ յաղթելու Անտիոքոսին, կարելի եղած էր զայն վերցնել տաճարէն։ Անշուշտ հարկ էր վերստին օրհնել Սուրբ տաճարը այս սրբապղծութենէն ետք։

Եկող շաբթուայ ընթացքին, Փարիզի Հայ Կաթողիկէ աթոռանիստ եկեղեցին ալ պիտի կատարէ նաւակատիքը եւ պիտի օրհնէ սուրբ խորանը որ փակուած էր մէկ ու կէս տարիէ ի վեր սոյն եկեղեցւոյ նորոգութեան համար: Առաջորդը պաշտօնապէս պիտի կատարէ Դռնբացի արարողութիւնը, որմէ ետք պիտի օրհնէ ջուրը եւ զայն սրսկէ խորանին վրայ. ի վերջոյ պիտի կատարէ Անդաստանը, օրհնելու համար աշխարհի չորս ծագերը:

Այս տօնին հետ, ինչպես նաեւ այսօրուայ արարողութեան' կը յարմարի Աւետարանի այս ընթերցումը, որովհետեւ այն ինչ որ տաճարին մէջ կը կատարուի պաշտօնական հանգամանք կ՛առնէ եւ Յիսուս կը յայտնէ բոլորին իր մեսիական պաշտօնն ու առաքելութիւնը. ամէնքը պարտին գիտնալ թէ ինքն է սպասուած Մեսիան:

Ո՞վ էր Մեսիան եւ ի՞նչ պիտի գար ընելու աշխարհի մէջ. Ըստ Հրէաներուն` ան խոստացուած փրկիչն էր որ պիտի ազատէր վերջնականապէս Հրէաները իրենց ենթակայութենէն ուրիշ ազգերու. Այս պարագային` պիտի փրկէր զիրենք հռովմէական իշխանութենէն. Ուրիշ տեսակի Մեսիա չէր անոնց սպասածը։ Իսկ Յիսուս, որ իսկական փրկիչն է աշխարհի, կ՛ուզէ հաստատել նոր մեսիական ըմբռնում մը. Ինք չէ եկած իշխանութիւններու դէմ յեղափոխութիւն ընելու, կայսրութիւններ տապալելու եւ ընկճուած ազգերուն ազատութիւն եւ անկախութիւն պարգեւելու. Ինք հոգեւոր Մեսիան է, այսինքն խոստացուած այն փրկիչը որ պիտի գար մարդոց մեղքերը քաւելու. այն որ առաջին մարդուն մեղքէն ետք` խոստացուեցաւ Աստուծոյ կողմէ, որպէս քաւիչ համայն մարդկութեան յանցանքներուն եւ փրկիչ բոլոր աշխարհի, եւ ոչ միայն Հրէայ ազգին։

Յիսուս գործած էր շատ մը հրաշքներ, որոնք փաստն էին թէ ինք իսկապէս խոստացուած Մեսիան էր, Քրիստոսը, օծուած Աստուծոյ կողմէ որպէս թագաւոր մարդկութեան եւ ուղարկուած աշխարհ` հոն հաստատելու Աստուծոյ թագաւորութիւնը. Յիսուսի առաջին քարոզութեան նիւթն էր. Ապաշխարեցէք, որովհետեւ մօտեցած է Աստուծոյ արքայութիւնը։ Այս բոլոր նշանները սակայն անհասկնալի կը մնային Հրէայ մեծերուն համար, անոնք տակաւին նոր նշաններ կե պահանջէին։ Սակայն Յիսուս ըսաւ իրենց յստակօրէն. Դուք չէք հաւատար ինծի, որովհետեւ իմ ոչխարներէս չէք։ Այսինքն դուք կը լսէք իմ խօսքերս, կը տեսնէք իմ գործերս, սակայն մտիկ չէք ըներ այդ խօսքերուն եւ կոյր կը ձեւանաք կատարուած հրաշքներուն առջեւ. Անոնք չեն խօսիր ձեր սրտին, որովհետեւ դուք ուրիշ բան կը սպասէք եւ ոչ թէ Աստուծոյ խօսքը։

Երեք պայման կայ մաս կազմելու Քրիստոսի ոչխարներու խումբին. Նախ մտիկ պէտք է ընել իր ձայնին – մտիկ ընել կը նշանակէ լսել եւ հասկնալ -. Ապա պէտք է ճանչցուիլ Յիսուսէն, ստանալ անոր հաւանութիւնը թէ իսկապէս իր աշակերտներուն մաս կը կազմենք. Եւ երրորդ` պէտք է հետեւիլ իրեն, թէ՛ իր սորվեցուցած վարդապետութեան եւ թէ՛ մանաւանդ իր զոհաբերուած կեանքի օրինակին. Ամէն։

Հայր Յովսէփ Քէլէկեան

23/06/2019, 08:47